Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:47:26Z
dc.date.available2013-03-12T08:47:26Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-04-26en_US
dc.identifier.citationBekkevold, Rose-Marie Stange. Sikkerhetsfarmakologi og nevronal utvikling: PC12-celler og kyllingkornceller som modeller.. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11944
dc.description.abstractUnder utvikling av sentralnervesystemet gir celleproliferasjon opphav til et stort antall celler. Forløperceller differensierer til nevroner, celler migrerer til deres endelige destinasjon og nevrittutvekst gir strukturell plastisitet. Celler som ikke danner riktige forbindelser elimineres ved apoptose. Legemidler gitt under svangerskapet eller postnatalt kan virke forstyrrende på disse prosessene, og føre til permanente endringer av hjernens struktur og funksjon. Deksametason (Dex) er et legemiddel som administreres til gravide kvinner med fare for prematur fødsel. Oppfølgingsstudier har vist at Dex kan gi kognitive og motoriske forstyrrelser, funksjoner som er tilegnet lillehjernen. PC12-celler og primære nevronkulturer har tidligere blitt foreslått som ”screening”-modeller, for å studere effekter av kjemikalier på nevronal utvikling. I denne studien har PC12-celler og kornceller fra lillehjerne hos kylling blitt evaluert som modeller, for å studere effekter av legemidler på nevronal utvikling. PC12-celler ble behandlet med Dex, og effekter på nevrittutvekst studert i et mikroskop. Fire ulike endepunkter for nevrittutvekst ble studert, for å kartlegge metodens robusthet. Caspaser forbindes ofte med apoptose, men flere studier har vist at caspaser også kan ha ikke-apoptotiske funksjoner. En caspase-3-hemmer ble benyttet for å undersøke om caspase-3 er viktig for mekanismene bak nevrittutvekst. Kornceller fra lillehjerne hos kylling ble isolert tre til fire dager før eggene klekkes naturlig, for å studere korncellene in vitro mens de fortsatt er under utvikling. Korncellekulturer ble høstet til westernblotting, og PCNA, NeuN og Pax 6 ble brukt som markører for celler som prolifererer, differensierer og migrerer. Videre ble effekter av Ara-C på nevronal utvikling studert. Ara-C er en cellegift som ofte benyttes i korncellekulturer, men det er uvisst hvorvidt Ara-C selv påvirker utviklingen av nevroner in vitro. I PC12-celler ble det vist at Dex gav økte nevrittlengder. Studien demonstrerer at nevrittlengder er et robust endepunkt for å studere effekter på nevronal utvikling i PC12-celler. Videre ble det vist at caspase-3 er viktig for nevrittutvekst indusert av veksthormonet NGF, men ikke av Dex. En forsinket nevrittutvekst ble observert da caspase-3 ble hemmet. Ara-C påvirket uttrykket av PCNA, NeuN og Pax 6 i korncellekulturer. Dette kan være av betydning ved bruk av kornceller fra lillehjerne som modell innen sikkerhetsfarmakologiske studier.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleSikkerhetsfarmakologi og nevronal utvikling: PC12-celler og kyllingkornceller som modeller.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-12-05en_US
dc.creator.authorBekkevold, Rose-Marie Stangeen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bekkevold, Rose-Marie Stange&rft.title=Sikkerhetsfarmakologi og nevronal utvikling: PC12-celler og kyllingkornceller som modeller.&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-28360en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo117676en_US
dc.contributor.supervisorRagnhild E. Paulsen og Gro H. Mathisenen_US
dc.identifier.bibsys112683533en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11944/4/Rose-Marie_Bekkevold_Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata