Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:48:51Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-11-20en_US
dc.identifier.citationKhuong, Tu Lilly Thien. Studier av dyrkningsforhold og mekanismer for nervecellekulturers overlevelse og død i medium med og uten serum . Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11939
dc.description.abstractKornceller fra kylling som in vitro-modell til studier av apoptose i CNS ble opprinnelig introdusert av forsøksgruppen ved avdeling for farmasøytisk biovitenskap ved Universitetet i Oslo som en alternativ modell til den veletablerte rottekorncellemodellen. Hittil har kornceller fra begge arter vært dyrket i medium med tilstedeværelse av serum. Erfaring viser at serum vanskelig kan standardiseres, og det introduserer variasjoner i ellers like forsøk. Det har i dette masteroppgavearbeidet lyktes i å optimalisere et serumfritt dyrkningsmedium, definert BME-næringsmedium. Denne modellen er en ny standardisert sikkerhetsfarmakologisk modell til studier av cellulære og molekylære mekanismer ved differensiering og celledød i unge nevroner fra lillehjernen til kylling. Det er oppnådd resultater som er mer reproduserbare sammenlignet med tidligere anvendte modeller. En forutsetning for at det serumfrie mediet kan gi vekst til korncellene er tilstedeværelse av et ufysiologisk forhold med høy kaliumkonsentrasjon (25mM). Den optimaliserte serumfrie dyrkningsmodellen er anvendt til å studere glutamatindusert toksisitet, og det ble observert noe glutamatindusert celledød. Forsøkene viser videre at kyllingkornceller har kortere levetid i kultur men de utvikler glutamattoksisitet raskere enn rottekornceller. Kjernereseptorene NGFI-B, NOR-1 og Nurr1 tilhører familien NR4A. NGFI-B er vist å være involvert ved apoptose i nevroner. Under påvirkning av et dødsstimulus, for eksempel glutamat, kan NGFI-B translokere fra cellekjernen til mitokondriene og aktivere apoptose via caspase-3. Forsøk med 9-cis-retinsyre og caspase-3-inhibitor viste at NGFI-B kan være involvert via samme mekanisme når antibiotikumet staurosporin induserer celledød i PC12-celler. Ved bruk av transfeksjonsreagenset Metafectene Pro, ble det vist at kjernereseptoren Nurr1 translokerer fra cellekjerne til cytosol. Dette fenomenet er ikke beskrevet tidligere. Videre forskning vil kunne kartlegge hvorvidt NOR-1 og Nurr1 kan spille like sentrale roller som NGFI-B i caspase-3 signalveien og apoptose.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleStudier av dyrkningsforhold og mekanismer for nervecellekulturers overlevelse og død i medium med og uten serumen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-11-29en_US
dc.creator.authorKhuong, Tu Lilly Thienen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Khuong, Tu Lilly Thien&rft.title=Studier av dyrkningsforhold og mekanismer for nervecellekulturers overlevelse og død i medium med og uten serum &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-28215en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo108319en_US
dc.contributor.supervisorRagnhild E. Paulsenen_US
dc.identifier.bibsys111637813en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11939/2/Lilly_Khuong_Masteroppgave_nov_2010.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata