Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:48:36Z
dc.date.available2013-03-12T08:48:36Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-11-19en_US
dc.identifier.citationDomazet, Andrea. Karakterisering av Ca2+ - avhengig glutamaterg eksitotoksisitet i cerebellære granulærceller. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11937
dc.description.abstractEksitotoksisitet bidrar til nevronal degenerasjon i mange akutte og kroniske CNS sykdommer, inkluderende epilepsi, hjerneslag og Alzheimers sykdom. Hovedmediator til eksitotoksisk skade er kalsium (Ca2+), som under normale forhold styrer mange cellulære prosesser. Ca2+ influksveien er viktig ved eksitotoksisitet hvor NMDA-reseptoren (NMDAR) er hovedaktør. Cerebellære granulærceller fra rotte ble brukt for å studere Ca2+ belastningen ved hjelp av fluoriserende prober (fura-2, SBFI). Det ble forsøkt å øke Ca2+ via andre influksveier enn gjennom NMDAR, for å sammenligne med NMDAR-indusert Ca2+ influks og toksisitet. Ca2+ innstrømning via NMDAR var toksisk; hvor Ca2+ innstrømning via K+ depolarisering, hemming av Na+/K+ ATPasen eller PMCA og aktivering av AMPA/kainat reseptorer ikke var skadelig for cellen, når [Ca2+]i ble økt til samme nivå som med NMDA. Kombinasjon av ionomycin og K+ depolarisering førte til toksisitet på grunn av Ca2+ overbelastning. Ettersom det er mulig at det er den lokale Ca2+ konsentrasjon ved NMDAR på innsiden av membranen, samtidig med en aktivert NMDAR, men ikke nødvendigvis influksveien, som er avgjørende for toksisitet, ble det testet å aktivere NMDAR med NMDA og glysin, men samtidig blokkere Ca2+ influksveien med ionekanalhemmere. Samtidig ble det prøvd å øke Ca2+ via andre Ca2+ influksveier. Inhibisjon av NMDAR med en ny ionekanalhemmer, GK11, ble først prøvd, men den viste seg å være spenningsavhenig. En separat studie av spenningsavhengighet av to ionekanalhemmere, MK-801 og procyclidin, ble utført i både rCGN og i cellelinjen SH-SY5Y. Procyclidin hemmet K+ depolariseringsindusert influks, mens MK-801 ikke ga signifikant inhibisjonseffekt opp til 10 µM. Vi konkluderer at celledød ved NMDAR-stimulering avhenger av Ca2+ influks. Den glutamaterge eksitotoksisiteten fås ved cytosoliske Ca2+ nivåer under 500 nM og er distinkt forskjellig fra en toksisitet som man får fra Ca2+ overbelastning ved høyere intracellulære Ca2+ nivåer (ca.1 µM) og som ikke er avhengig av NMDAR-aktivering.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleKarakterisering av Ca2+ - avhengig glutamaterg eksitotoksisitet i cerebellære granulærcelleren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-12-05en_US
dc.creator.authorDomazet, Andreaen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Domazet, Andrea&rft.title=Karakterisering av Ca2+ - avhengig glutamaterg eksitotoksisitet i cerebellære granulærceller&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-28415en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo108256en_US
dc.contributor.supervisorAvi Ring, Ragnhild E. Paulsenen_US
dc.identifier.bibsys114927405en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11937/1/Andrea_Domazet_Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata