Now showing items 1-4 of 4

 • Schaanning, Espen (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2013)
  I det som gjerne betegnes som speidernes Bibel, Scouting for Boys (1908), løftet speiderbevegelsens grunnlegger, Robert Baden-Powell (1857–1941), fram personer som alle speidergutter burde ha som forbilder. Et slikt forbilde ...
 • Schaanning, Espen (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2015)
  I regjeringens strategi for realfag i barnehagen fra 19. august 2015 serverer man et sted et angivelig mønstergyldig eksempel på hvordan man kan drive med eksperimenter og testing av hypoteser. Det lyder slik: "I en ...
 • Schaanning, Espen (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2015)
  After first giving an outline of the military practices and principles of Baden-Powell’s scout movement, I explore to what extent these practices and ideals were adopted by two Norwegian scout movements in the period from ...
 • Schaanning, Espen (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2015)
  Vitenskapen og den vitenskapelige rasjonaliteten rykket inn på stadig flere samfunnsområder på begynnelsen av 1900-tallet, framfor alt i spørsmål knyttet til helse, kriminalitet og oppdragelse. Menneskets kropp og sinn ...