Now showing items 1-1 of 1

  • Mørstad, Erik (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 2016)
    Avhandlingen ”Edvard Munch: Formative år 1874-1892. Norske og franske impulser” skal gi et fornyet bilde av Munchs kunstproduksjon i den første perioden av hans liv som kunstner. Undersøkelsen er avgrenset til skolegang, ...