Now showing items 1-3 of 3

  • Krefting, Ellen Marie (Chapter / Bokkapittel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
    I 1918 ble det utgitt et særtrykk av det danske tidsskriftet Vor Fortid som inneholdt en tidligere upublisert tekst av den danske historikeren, adelsmannen og frie intellektuelle Peter Frederik Suhm (1728-1798). Tittelen ...
  • Krefting, Ellen Marie (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
    Her vil jeg løfte fram to tekster som tydelig benytter seg av dens sjangermarkører, og som berører politiske forhold i Skandinavia: den anonymt publiserte Anecdotes de Suèdes fra 1716 og Peter Frederik Suhms «Hemmelige ...
  • Krefting, Ellen Marie (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
    In this chapter, I aim to show that concerns beyond the political were involved in the sharp distinction between news and opinion that was articulated in the censorship instruction. I will argue that the structure of the ...