Now showing items 1-1 of 1

  • Gamlund, Espen (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 2009)
    Denne avhandlingen tar for seg noen sentrale problemstillinger knyttet til tilgivelsens etikk. Den består av tre artikler og en innledende del. Artikkel 1: The duty to forgive repentant wrongdoers. Kan vi ha en plikt til ...