Now showing items 1-1 of 1

  • Eidesen, Kesia Halvorsrud (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2019)
    Barndomshjemmet, Ålhus prestegård, er et sentralt motiv i Nikolai Astrups kunstnerskap. Prestegården fremstilles på mange forskjellige måter og med en variert grad av klarhet. Med utgangspunkt i Astrups begrep om dunkelhet, ...