Now showing items 1-1 of 1

  • Aasgaard, Reidar (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2014)
    Fra kristendommens første århundrer og fram til vår tid har det vært en stor interesse for Jesu og hans mor Marias barndom. Det nye testamentet, de eldste kristne skriftene, forteller riktignok ikke stort om dette. I de ...