Now showing items 1-3 of 3

  • Aasen, Solveig (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
    Denne artikkelen viser hvordan et av de estetiske aspektene ved bilder, nemlig det mimetiske aspektet, kan redegjøres for ved hjelp av en persepsjonsteori for bilder. Dette utgjør et eksempel på hvordan persepsjonsfilosofi ...
  • Aasen, Solveig (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
    Several theorists argue that one does not experience something as being at or coming from a distance or direction in olfaction. In contrast to this, I suggest that there can be a variety of spatial aspects of both synchronic ...
  • Aasen, Solveig (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2016)