Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:51:02Z
dc.date.available2013-03-12T08:51:02Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-05-13en_US
dc.identifier.citationEibak, Lars Erik Eng. Elektromembranekstraksjon direkte fra biologiske matrikser. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11895
dc.description.abstractI dette arbeidet har amitryptilin, citalopram, fluoxetin og fluvoxamin blitt ekstrahert i et stillestående system basert på elektromembranekstraksjon. Fokuset har vært rask ekstraksjon av basiske modellsubstanser fra ulike vandige matrikser. Positivt ladde modellsubstanser migrerte fra en donorløsning over en kunstig væskemembran og inn i en sur akseptorløsning. Den kunstige væskemembranen bestod av en porøs hulfiber hvor veggene var impregnert med 2-etylnitrobenzene. Drivkraften i systemet var et 9 V batteri. Den negative elektroden ble plassert i akseptorløsningen, mens den positive elektroden ble plassert i donorløsningen. I hovedsak ble ufortynnede plasma- og maursyreløsninger valgt som donorløsninger, men også ufortynnet urin og fullblod har blitt benyttet. Ulike volum av donor- og akseptorløsning har blitt undersøkt, og i det endelige oppsettet ble det benyttet henholdsvis 70 µl prøveløsning og 30 µl 10 mM HCOOH-akseptorløsning. Spenningsstyrke, ekstraksjonstid, ionebalanse og sammensetning av den kunstige væskemembran har blitt optimalisert med hensyn på utbytte. Ekstraksjonstiden ble imidlertid låst til ett minutt. Renheten av ekstraktene var på nivå med SPE (fast-faseekstraksjon) og betydelig renere enn proteinfelling. Systemet ble validert og viste en linearitet > 0,99 (10-1000 ng/ml) og relativt standardavvik 7,4-14,7 % (1000 ng/ml) for tre av modellsubstansene i det terapeutiske området. Plasmaprøver fra pasienter som ble behandlet med citalopram eller escitalopram ble ekstrahert i systemet. Resultatene viste en relativ forskjell på 3,1-22,6 % sammenlignet med sykehuslaboratoriets analyser, hvor det ble brukt fast-faseekstraksjon som prøveopparbeidelsesmetode. Det validerte systemet ble videreutviklet, og muligheten for ekstraksjon av flere prøver parallelt ble vist ved at tre par elektroder ble parallellkoblet til spenningskilden. Da utbyttet var lavt sammenlignet med proteinfelling og fast-faseekstraksjon, ble det forsøkt eliminasjon av elektrolyse og påfølgende pH- endringer i akseptorløsningen. Det ble imidlertid vist at elektrolyse og pH-endringer ikke påvirket utbyttet.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectlegemiddelanalyse kunstige væskemembraner ekstraksjonen_US
dc.titleElektromembranekstraksjon direkte fra biologiske matrikseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-07-15en_US
dc.creator.authorEibak, Lars Erik Engen_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Eibak, Lars Erik Eng&rft.title=Elektromembranekstraksjon direkte fra biologiske matrikser&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-25084en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo102601en_US
dc.contributor.supervisorStig Pedersen-Bjergaard, Knut Einar Rasmussen, Astrid Gjelstaden_US
dc.identifier.bibsys101557906en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11895/3/Lars_Erik_Eng_Eibak.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata