Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:48:03Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-05-03en_US
dc.identifier.citationHallaraune, Lene. Sikkerhet ved bruk av triptaner i svangerskapet. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11885
dc.description.abstractBakgrunn Mellom 1-2 % kvinner har behandlingstrengende migrene under svangerskapet. På verdensbasis er det kun utført til sammen åtte studier (hvorav tre er produsentinitierte) på sikkerheten av triptaner i svangerskapet. Hovedvekten av dokumentasjonen som foreligger finnes for sumatriptan (ca. 1900 graviditeter). Det foreligger lite dokumentasjon for naratriptan og rizatriptan (ca. 50 graviditeter for hver av dem). Mer dokumentasjon på sikkerheten ved bruk av triptaner i svangerskapet etterlyses. Metode Studiepopulasjonen er alle kvinner som ble gravide etter 31. desember 2003 og hadde et svangerskapsutfall registrert i Medisinsk fødselsregister før 1. januar 2007. Kun siste svangerskapsutfall til hver enkelt kvinne og enkeltfødsler ble inkludert for å sikre uavhengighet i de statistiske analysene. Totalt utgjorde dette ca. 106 000 kvinner. Gjennom å koble Medisinsk fødselsregister til Reseptregisteret ble alle kvinner som hadde fått utlevert legemidler i svangerskapet identifisert. Resultater I alt 0,8 % av kvinnene hadde hentet ut minst ett triptan under svangerskapet. De fleste hadde brukt sumatriptan (41,9 %) eller rizatriptan (25,4 %). Bruken av sumatriptan var høyest i andre og/eller tredje trimester (60,3 %). Samtidig bruk av andre smertestillende midler var hyppig: andelen som brukte kodein-paracetamolpreparater var 14,6 % blant de som brukte triptaner i svangerskapet, mot 10,7 % i migrenekontrollgruppen (kvinner som brukte triptaner, men ikke i svangerskapet) og 3,4 % i populasjonskontrollene (p<0,001). Andel som brukte NSAIDs i de tre gruppene var henholdsvis; 9,2 % (triptaneksponerte), 3,8 % (migrenekontroller) og 2,8 % (populasjonskontroller) (p<0,05). Resultatene viste ingen økt risiko for medfødte misdannelser, død etter fødsel, dødfødsel, elektiv abort, lav fødselsvekt, prematuritet, lav apgar score, respiratorisk distress syndrom eller intrakraniell blødning blant triptaneksponerte. Det ble funnet en noe økt risiko for blødning over 0,5 L under fødsel (OR 1,3 95 % KI (1,1-1,6)) blant triptaneksponerte. Det ble også funnet økt risiko for store misdannelser (OR 1,5 95 % KI (1,0-2,1)), elektiv abort (OR 3,3 95 % KI (1,2-9,7)), lav fødselsvekt (OR 1,6 95 % KI (1,2-2,2)) og blødning over 0,5 L under fødsel (OR 1,2 95 % KI (1,0-1,5)) blant migrenekontrollene. Konklusjon Denne studien støtter tidligere studier som ikke viser økt risiko for medfødte misdannelser etter triptanbruk i første trimester. Det er høy bruk av andre legemidler blant de som benytter triptaner i svangerskapet, spesielt kodein-paracetamol. Migrenesykdommen som sådan kan se ut til å øke risikoen for negative svangerskapsutfall noe. Pasienter med migrene bør følges opp og tilbys adekvat behandling også under svangerskapet.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectsamfunnsfarmasi triptaner svangerskap migreneen_US
dc.titleSikkerhet ved bruk av triptaner i svangerskapet : en populasjonsbasert kohortstudie basert på datamateriale fra Reseptregisteret og Medisinsk fødselsregister i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2006en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-05-25en_US
dc.creator.authorHallaraune, Leneen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::568en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hallaraune, Lene&rft.title=Sikkerhet ved bruk av triptaner i svangerskapet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24697en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo102143en_US
dc.contributor.supervisorNordeng, Hedvigen_US
dc.identifier.bibsys101098669en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11885/1/Sikkerhet_ved_bruk_av_triptaner_i_svangerskapet.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata