Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:45:46Z
dc.date.available2013-03-12T08:45:46Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-04-02en_US
dc.identifier.citationAarre, Ingrid. Opptak og effekter på torsk av miljøgifter fra sediment. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11850
dc.description.abstractSedimentet i mange norske fjorder er betydelig forurenset, hovedsaklig som følge av menneskelig aktivitet. På bakgrunn av høye verdier av miljøgifter, er det fastsatt kostholdsråd på konsum av lever fra torsk i indre Oslofjord. For eventuelt å kunne bedre situasjonen, er det av interesse å forsøke å av dekke fra hvor og hvordan fisk akkumulerer og blir påvirket av miljøgifter i akvatiske omgivelser. Siden forurenset sediment normalt er tilknyttet havner, vil båttrafikk og annen virksomhet kunne lede til oppvirvling av sedimentmassene og dermed potensielt øke biotilgjengeligheten til miljøgifter for fisk og andre organismer. Fisk kan også ta opp miljøgifter via byttedyr som har vårt eksponert for sediment. I denne studien har man forsøkt å kvantifisere opptak av miljøgifter i torsk fra sediment enten via inntak av flerbørstemarken Nereis virens, eller direkte fra oppvirvlet sediment. Torsk (Gadus morhua) ble i denne sammenheng eksponert for et homogenisert sediment fra indre Oslofjord, eller et kontrollsediment, i maks 129 dager. Dette skjedde via konsum av børstemark, som hadde levd i et av sedimentene i minimum 2 måneder. Torsk ble i et annet forsøk eksponert direkte for oppvirvlet sediment fra indre Oslofjord eller for sedimentfrie omgivelser. Fiskene i begge forsøkene ble prøvetatt på ulike tidspunkter og analysert for akkumulering og effekter av miljøgifter. PAH-er og PCB-er viste seg å akkumulere i torsk eksponert for forurenset sediment fra indre Oslofjord. Dette skjedde både som et resultat av konsum av flerbørstemark og gjennom eksponering for oppvirvlet sediment. Biotilgjengeligheten til ulike PAH-er og PCB-er viste seg å variere. Pyren var spesielt tilgjengelig av PAH-ene. Enkelte PCB-er så ut til å være letter biotilgjengelig for torsk via Nereis virens enn direkte fra oppvirvlet sediment. Det ble ikke funnet noen induksjon av vitellogenin eller zona radiata i torsk eksponert for sediment fra indre Oslofjord via føden. Det var heller ingen klare tegn til induksjon av cytokrom P4501A.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjecttoksikologi bioakkumulering Nereis virensen_US
dc.titleOpptak og effekter på torsk av miljøgifter fra sedimenten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-04-22en_US
dc.creator.authorAarre, Ingriden_US
dc.subject.nsiVDP::489en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Aarre, Ingrid&rft.title=Opptak og effekter på torsk av miljøgifter fra sediment&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-18862en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo71551en_US
dc.contributor.supervisorKetil Hylland (hovedveilerer, UiO/NIVA), Thorvin Andersen (biveildeder, UiO), Anders Ruus (biveileder, NIVA)en_US
dc.identifier.bibsys080645380en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11850/1/MasteroppgavexxIngridxAarre.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata