Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:45:52Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-11-17en_US
dc.identifier.citationRynning, Iselin. Kjønnsforskjeller i risiko for lungekreft:. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11801
dc.description.abstractLungekreft er den vanligste formen for kreft på verdensbasis og prognosen for overlevelse er fortsatt dårlig. Den viktigste årsaken for utvikling av lungekreft er sigarettrøyking. Andre risikofaktorer kan være arbeidsmiljø, luftforurensning og radon. Flere case-control og molekylære studier har indikert at kvinner kan ha en høyere risiko for å utvikle lungekreft enn menn. Denne oppgaven består av tre delmål for karakterisering av kjernereseptor ko-aktivatorer og østrogenreseptorer i human lunge. Modellsystemene var normalt lungevev og vev fra lungetumor, i tillegg til adenokarsinomacellelinjer. Genekspresjonen til kjernereseptor ko-aktivatorene NCOA1, NCOA2 og NCOA3 ble bestemt i humane adenokarsinomacellelinjer og i normalt humant lungevev. Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) anses for å være viktige karsinogener i sigarettrøyk. Målet for denne delen av oppgaven var å undersøke om det var indikasjoner på at disse genene kan være involvert i regulering av genekspresjonen til CYP1A1, som er et sentralt gen i bioaktiveringen av PAH, i human lunge. Det ble vist ved Real-Time RT-PCR at både NCOA1, NCOA2 og NCOA3 er uttrykt i tumorcellelinjer og i normal lunge, og det ble funnet indikasjoner på at NCOA3 har høyest uttrykk. Det ble i tillegg funnet indikasjoner på at genekspresjonen til de tre kjernereseptor ko-aktivatorene kan være relatert. En signifikant korrelasjon mellom genekspresjonen til hhv. NCOA1 og NCOA2 og CYP1A1 ble også funnet i normalt lungevev, men ikke i tumorcellelinjer. Det andre delmålet var å bestemme genekspresjonen til ERα og ERβ i normal lunge og i lungetumor. Målet var å undersøke om det er forskjell i genekspresjonen til disse genene i hhv. normal- og tumorvev. Det var også ønskelig å undersøke om uttrykket til disse genene er relatert. Både ERα og ERβ ble funnet uttrykt i normal lunge og i lungetumor. Det ble funnet indikasjoner på at genekspresjonen til ERα og ERβ kan være relatert i normal lunge. Det ble også funnet indikasjoner på at genekspresjonen til østrogenreseptorene undergår en forandring fra normal lunge til lungetumor. Det var ikke indikasjoner på en mulig kjønnsforskjell i genekspresjonen til disse genene. Det tredje delmålet var å etablere en metode for å bestemme DNA-metylering i promoterregionen til ERα og ERβ og analysere DNA-metylering i disse genene i korresponderende pasientprøver (matched pairs) fra normal lunge og lungetumor. Målet var å studere om det er noen sammenheng mellom DNA-metylering og genekspresjon. Det ble etablert protokoller for pyrosekvensering av DNA-prøver og det ble utført preliminære forsøk med 16 korresponderende pasientprøver. Det ble funnet indikasjoner på at prøver fra normalt vev jevnt over har lavt nivå av DNA-metylering. For de fleste av prøvene fra lungetumor ble det også observert lave nivåer av DNA-metylering. Enkelte tumorprøver skilte seg likevel ut med å indikere økning/minking i DNA-metyleringsnivå sammenlignet med prøvene fra normalvev. Det ble funnet indikasjoner på en potensiell sammenheng mellom genekspresjonen til ERα og ERβ og DNA-metylering i lungetumor i dette mindre prøvematerialet. Konklusjon: - NCOAer kan muligens spille en rolle for reguleringen av PAH-biotransformasjon. - Den relative distribusjonen av østrogenreseptor genuttrykk er muligens forandret fra normal lunge til lungetumor. - DNA-metylering av disse reseptorene er muligens også forandret. Hvis resultatene oppnådd i denne oppgaven kan reproduseres og verifiseres i videre studier, kan dette potensielt få betydning for forståelsen av østrogenreseptorer og kjernereseptor ko-aktivatorer i lungekarsinogenesen, samt identifisering av susceptible (sub)-populasjoner. Resultatene vil da også kunne ha betydning for behandling og prognose av lungekreft.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleKjønnsforskjeller i risiko for lungekreft: : Karakterisering av østrogenreseptorer og kjernereseptor ko-aktivatorer i human lungeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-11-25en_US
dc.creator.authorRynning, Iselinen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::489en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Rynning, Iselin&rft.title=Kjønnsforskjeller i risiko for lungekreft:&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26420en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo108093en_US
dc.identifier.bibsys112303536en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11801/2/Iselin_Rynning_Masteroppg_011010.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata