Now showing items 291-310 of 1400

 • Räsänen, Joona (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Many people believe that the abortion debate will end when at some point in the future it will be possible for fetuses to develop outside the womb. Ectogenesis, as this technology is called, would make possible to reconcile ...
 • Sjåstad, Øystein (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Få norske kunstnere har hatt like stor suksess i Paris som Edvard Diriks (1855–1930). I årene mellom 1899 og 1922, som her kalles «den sene franske perioden», var han godt integrert i det internasjonale avantgarde-miljøet ...
 • Nielsen, Trine Otte Bak (Master thesis / Hovedoppgave, 2006)
  Jeg har i denne oppgaven undersøkt ulike sider ved Edvard Munchs badetriptyk De tre Livsaldre fra 1907-08. Interessen for Munchs badebilder har i all hovedsak tatt for seg bildenes forhold til de vitalistiske strømningene ...
 • Ito, Fumiko (Master thesis / Hovedoppgave, 2006)
  Oppgaven handler om den norske maleren Edvard Munchs bilder i samlingen til den japanske kunstsamleren Kojiro Matsukata. Målet med oppgaven er å klargjøre hvordan og hvorfor Matsukata kjøpte Munchs bilder, og hvordan ...
 • Knutsen, Ewelina Edyta Jaworska (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
  Edvard Munchs kunst omhandler i stor grad forholdet mellom mann og kvinne. Skildret gjennom kunstnerens erfaringer med livet framstiller kjønnsmotivene spenninger i dette forholdet og skaper debatt blant kunstforskere. I ...
 • Sulerud, Gard Jørgen (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
  Edvard Munch (1863-1944) er kanskje mest kjent for sine motiver som han malte i 1890-årene, som: Skrik, Madonna, og Vampyr. Disse arbeidene knyttes ofte til stilretningen kalt symbolismen. Ved århundreskiftet skjer det en ...
 • Mørstad, Erik (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 2016)
  Avhandlingen ”Edvard Munch: Formative år 1874-1892. Norske og franske impulser” skal gi et fornyet bilde av Munchs kunstproduksjon i den første perioden av hans liv som kunstner. Undersøkelsen er avgrenset til skolegang, ...
 • Flaatten, Hans-Martin Frydenberg (Master thesis / Hovedoppgave, 2004)
  I denne oppgaven tar jeg for meg den kunstteoretiske og litterære bakgrunnen for "Skrik" i perioden fra 1891 til 1892. Sentralt i avhandlingen står bildet "Stemning ved Solnedgang" ("Fortvilelse"), som Munch malte i 1892. ...
 • Kjelsberg, Therese (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  I 1889 malte Edvard Munch maleriet ”Vår” og det ble raskt hans mest populære maleri. På begynnelsen av 1900-tallet ble det jevnlig omtalt som et av Munchs mesterverk og som et av Nasjonalgalleriets viktigste verk. I dag ...
 • Bruun, Lene Kristine Sverdstad (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
  En av Edvard Munchs kvinner synes å ha forlatt sin plass i det innestengte billedrommet fra en Gråtende kvinne-versjon, og står plutselig foran meg med bøyet hode. Idet jeg beveger meg rundt skulpturen, får jeg inntrykk ...
 • Hegre, Monica (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  I denne oppgaven utfører jeg en analyse av et relativt ukjent verk, To kvinner. Symbolsk studie (1898), av Edvard Munch og spør på hvilken måte man kan få en bredere forståelse av verket ved å se det i lys av kjønnsteori ...
 • Lea, Karen Patricia Margrethe (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
  Denne masteroppgaven tar sitt utgangspunkt i en observasjon av hvordan tidligere lesninger av Edward Hoppers kunst i stor grad kretser rundt begreper som fremmedgjøring, ensomhet og isolasjon, og stiller spørsmålet om det ...
 • Moe, Ingvild Simers (Master thesis / Hovedoppgave, 2006)
  Hovedoppgavens overordnede målsetting har vært å gi en samlet presentasjon av Eidsvolls plass og Studenterlunden med utgangspunkt i arbeidet til arkitektene Kjell Lund og Nils Slaatto på 1970- og 80-tallet. Eidsvolls plass ...
 • Dahl, Solveig Therese (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  Sammendrag Eidsvollsbygningen har en viktig plass i norsk historie, og står som et monument over Riksforsamlingen og Grunnloven. Denne oppgavens hovedtema er de restaureringsarbeider som er blitt utført ved Eidsvollsbygningen ...
 • Bär, Silvio Friedrich (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  This article discusses and analyses the semantic fields of the Homeric verb εἰσαναβαίνειν (“to go up into”) and its interformulaic character in and between the two Homeric epics. It is demonstrated that εἰσαναβαίνειν is ...
 • Hauge, Eva (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
  Jeg har i denne oppgaven analysert Eivind Nielsens to takmalerier i Nationaltheatret fra 1899.Med utgangspunkt i tidens kulturpolitiske strømninger,med nasjonsbygging og unionsoppløsning, har jeg ønsket å se nærmere på ...
 • Seljevold, Are (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
  Eksistens og Erkjennelse Are Seljevold Hovedoppgave i filosofi Universitetet i Oslo, Blindern Våren 2002 Sammendrag: Tanken bak denne hovedoppgaven er å utforske sider av hva vi skal forstå med erfaring og kunnskap. Et ...
 • Thue, Sivert Espen Iglebæk (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
  El Grecos Laocoon åpner for et rikt tilfang av tolkninger. Oppgaven problematiserer den tradisjonelle oppfatningen av bildet som et sekulært mesterverk gjennom å vise til alternative og tidligere oversette semantiske ...
 • Jensen, Martine Hoff (Master thesis / Masteroppgave, 2020)
  Den norske billedkunstneren Jens Johannessen (1934–) har gjennom hele sitt kunstnerskap utforsket og utfordret maleriets egenskaper. Han har eksperimentert med teknikker og materialer, og han har latt seg inspirere av andre ...
 • Sand, Karianne Helen (Master thesis / Masteroppgave, 2016)