Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:44:51Z
dc.date.available2013-03-12T08:44:51Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-09-05en_US
dc.identifier.citationSkogli, Line Christiane. Diversitet og artssammensetning av soppendofytter i timotei (Phleum pratense) under ulike dyrkningsregimer.. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11719
dc.description.abstractPhleum pratense (timotei) dyrkes kommersielt som fôr til husdyr. Soppendofytter er vanlig i alle planter, der de har ulike egenskaper som kan påvirke verten samt herbivorer, for eksempel med toksiner. Kunnskapshull i forhold til deres diversitet, verter og geografisk utbredelse innen gress blir stadig tettet, men likevel vet man lite om dette hos timotei. I dette studiet ble diversitet og forekomst av soppendofytter kartlagt fra tilsynelatende friske timoteiplanter innen økologisk og konvensjonelt dyrket timotei, samt fra timotei i kulturlandskap. Til sammen 108 planteindivider ble samlet inn i juni og august 2009 ved Bioforsk på Løken i Valdres. Aks, stengel og blad ble overflatesterilisert og podet ut på agar. Fra isolater ble ITS (internal transcribed spacer) amplifisert fra ekstrahert DNA. I Blastclust ble sekvensene gruppert i 39 ulike OTE (Operasjonell Taksonomisk Enhet) med 98 % likhet. Funksjonen Blast, i GenBank, ga en indikasjon på den taksonomiske tilhørigheten. Totalt sett tilhørte 54,7 % av isolatene Cladosporium sp., innen familien Davidiellaceae, og deretter dominerte Phaesophaeria sp. (Pleosporaceae) og Botrytis sp. (Sclerotiniaceae). Innsamling i august ga flest isolater, der opphav fra konvensjonell og økologisk dyrkningsregime dominerte. Resultatene fra dette studiet viser at blader rommer en større diversitet av OTE sammenlignet med aks og stengel. Størst diversitet ble påvist i timotei fra økologisk habitat. Denne studien indikerer at Cladosporium sp. er karakteristisk for timotei. I tillegg er det vist at timotei kan ha et bredt spekter av soppendofytter som særlig opptrer i blader. Det avdekkede antallet av soppendofytter fra de undersøkte områdene er mest sannsynlig underestimert i forhold til det reelle antallet. Sesongbaserte faktorer later til å påvirke forekomst av soppendofytter. Det samme gjelder ulike dyrkningsregimer, der tilførsel av nitrogen antageligvis gir gode betingelser for soppendofytter. En høy plantediversitet synes å gi høyere diversitet av soppendofytter enn timoteidyrking i tilnærmet monokultur. Ingen kjente toksinproduserende soppendofytter ble avdekket, og norsk dyrket timotei kan dermed antas å være godt egnet som fôrgress uavhengig av dyrkningsregime.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleDiversitet og artssammensetning av soppendofytter i timotei (Phleum pratense) under ulike dyrkningsregimer.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-11-28en_US
dc.creator.authorSkogli, Line Christianeen_US
dc.subject.nsiVDP::488en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Skogli, Line Christiane&rft.title=Diversitet og artssammensetning av soppendofytter i timotei (Phleum pratense) under ulike dyrkningsregimer.&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-29136en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo134835en_US
dc.contributor.supervisorTrude Vrålstad, Håvard Kauseruden_US
dc.identifier.bibsys114888337en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11719/1/MasteroppgavexLinexChristianexSkogli.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata