Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:44:41Z
dc.date.available2013-03-12T08:44:41Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-05-31en_US
dc.identifier.citationHeimvåg, Jeanette. Betydningen av oppvekstforhold og kondisjon på sang hos ettårige blåmeis (Cyanistes caeruleus). Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11714
dc.description.abstractFuglesang er gjentatte ganger blitt vist å være et seksuelt selektert trekk som kan reflektere aspekter av hannlig kvalitet. Lærte sangtrekk, som for eksempel repertoarstørrelse, er foreslått å ha kostnader knyttet til oppvekst. Ernæringsstresshypotesen, formulert av Nowicki et al., 1998, og senere utvidet til en mer generell utvikingsstresshypotese av Buchanen et al., 2003, er basert på funnet av at hjernestrukturer som underligger sanglæring i sangfugler hovedsakelig utvikles de første månedene etter klekking; en periode når ungene er mest sannsynlig å oppleve stress, som kan ha store og varige effekter på uttrykkingen av sangatferd. Flere har testet effekten av utviklingsstress på sang hos ulike arter, men resultatene har vært blandet. Her tester jeg, i et korrelasjonsstudie på blåmeis i felt, effekten av oppvekstforhold (kullstørrelse og klekkedato) og kondisjon ved oppvekst på flere sangtrekk. Jeg tester også effekten av kondisjon senere i livet på sang, da det flere ganger er vist at sangytelse påvirkes av nåværende kondisjon og har åpenbare kostnader knyttet til sangproduksjon. I motsetning til det som var forventet, ble det ble ikke funnet noen effekt av verken oppvekstforhold, kondisjon under oppvekst eller kondisjon senere i livet på repertoarstørrelse. Imidlertid ble det for sangytelse funnet indikasjoner på en sammenheng med oppvekstforhold og kondisjon ved oppvekst. Dette antyder at sangytelse kan være avhengig av kondisjon under selve oppveksten hos blåmeis. Disse resultatene gir en viss støtte for utviklingsstresshypotesen, men blandt annet grunnet liten utvalgsstørrelse, er det ikke mulig å trekke klare konklusjoner.nor
dc.description.abstractBird song has multiple times been shown to be a sexually selected trait and may reflect aspects of male quality. Learned song traits, like for instance repertoire size, have been suggested to have costs related to early development. The nutritional stress hypothesis, proposed by Nowicki et al., 1998, and later expanded to a more general developmental stress hypothesis by Buchanan et al., 2003, is based on the finding that brain structures underlying song learning in song birds mainly develop during the first months after hatching; a period when the young is most likely to be exposed to stress that may have huge and lasting effects on adult song expression. Multiple studies have tested the effect of early developmental stress on song in various species, with mixed results. In this study I test, in a correlation study on blue tit in the field, the effects of developmental environment (brood size and hatching date) and rearing condition on various song traits. I also investigate the effects of condition later in life on song as it has been shown in various studies that song output is likely to be affected by present condition and have costs related to song production. In contradiction to what was expected, no effect of rearing condition, rearing environment or later condition on repertoire size was found. What I did find was an indication that rearing condition and rearing environment had effects on the song output of the males. This suggests that song output depends on the environment and condition during early development in blue tits. These results therefore give some support to the developmental stress hypothesis, but the low sample size in this study, among other things, makes it impossible to draw any clear conclusions.eng
dc.language.isonoben_US
dc.subjectevolusjonssyntese utviklingsstress fuglesang dawnsang repertoarstørrelse sangytelseen_US
dc.titleBetydningen av oppvekstforhold og kondisjon på sang hos ettårige blåmeis (Cyanistes caeruleus)en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-07-08en_US
dc.creator.authorHeimvåg, Jeanetteen_US
dc.subject.nsiVDP::488en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Heimvåg, Jeanette&rft.title=Betydningen av oppvekstforhold og kondisjon på sang hos ettårige blåmeis (Cyanistes caeruleus)&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-25162en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo103123en_US
dc.contributor.supervisorTore Slagsvold og Helene M. Lampeen_US
dc.identifier.bibsys101522401en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11714/2/MasteroppgavexavxJeanettexHeimvxgx30xMaix2010.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata