Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:44:08Z
dc.date.available2013-03-12T08:44:08Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-05-27en_US
dc.identifier.citationJarnæs, Ida Glemminge. Bevegelsesmønster hos radiomerket ulv (Canis lupus) i Østfold, Norge 2000-2001. Hovedoppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11701
dc.description.abstractUlvens (Canis lupus) områdebruk, døgnrytme og bevegelsesmønster i forhold til menneskelig aktivitet og infrastruktur ble studert i Østfold fylke, 3-6 mil sør for Oslo. Studieområdet er et skog- og jordbruksområde med en del bebyggelse, tettsteder, kulturlandskap, infrastruktur og tilhørende menneskelig aktivitet. Befolkningstettheten i området er 23,7 personer per km2. Ulven hadde rik tilgang på hjortevilt innenfor området. Datamaterialet som er benyttet i oppgaven er samlet inn ved intensive radiopeilinger av en stasjonær radiomerket hannulv fra Moss/Våler-flokken. Peilingene ble gjennomført døgnet rundt i ti dager i ti forskjellige perioder fra mai 2000 til oktober 2001. Ulvens totale hjemmeområde ble estimert til 682 km2. Ulven benyttet mindre områder av reviret under hiperioden i mai, og gradvis større områder utover høsten og vinteren. Ulven viste et klart aktivitetsmønster. Den beveget seg generelt mindre om dagen og mer om natten da det var mørkt og den menneskelige aktiviteten var lav. Ved hjelp av GIS ble ulvens bevegelser analysert i forhold til de ulike fysiske objektene veier, bebyggelse, jordbruksareal, myr, innsjø og elver. Ulven benyttet de menneskerelaterte objektene (veier, bebyggelse og jordbruksareal) mindre enn forventet ved tilfeldige bevegelser, spesielt på dagtid. Unntaket var ulvens bruk av skogsveier som tilsvarte et tilfeldig bevegelsesmønster gjennom døgnet om sommeren og høsten, og oppsøkende dag og natt om vinteren. De naturlige objektene myrer, innsjøer og elver benyttet ulven jevnt fordelt på døgnet eller noe mer på dagtid, og antall posisjoner var flere enn eller tilsvarende det som var forventet ved tilfeldige bevegelser. Ulven oppsøkte områder med myr gjennom hele året, spesielt på dagen. Bevegelsesmønsteret til ulven var relativt stabilt gjennom året. Ulvens valg og bruk av hjemmeområde reflekterte ulvens detaljerte kjennskap til omgivelsene, inkludert lokaliteten og rytmen til den menneskelige aktiviteten. At ulven kun var aktiv ved bebyggelse om natten, og at den unngikk alle trafikkerte veier på dagtid, var tilpassninger til å leve i et område med høy befolkningstetthet. I motsetning til døgnrytmen hos ulv i andre revir, som er dagaktive, var ulven i ro på dagen og aktiv om natten, mest sannsynlig for å minimalisere sannsynligheten for kontakt med mennesker.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectatferdsbiologi populasjonsbiologi ulv områdebruk døgnrytme Skandulven_US
dc.titleBevegelsesmønster hos radiomerket ulv (Canis lupus) i Østfold, Norge 2000-2001en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2005-09-27en_US
dc.creator.authorJarnæs, Ida Glemmingeen_US
dc.subject.nsiVDP::480en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Jarnæs, Ida Glemminge&rft.title=Bevegelsesmønster hos radiomerket ulv (Canis lupus) i Østfold, Norge 2000-2001&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11159en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo27704en_US
dc.contributor.supervisorIvar Mysterud (UiO), Olav Hjeljord (UMB)en_US
dc.identifier.bibsys051756021en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11701/2/candscient_jarnaes2005.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata