Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:42:14Z
dc.date.available2013-03-12T08:42:14Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-09-19en_US
dc.identifier.citationHostyeva, Vladyslava. Seasonal cycle of phytoplankton in Outer Oslofjorden with emphasis on Pseudo-nitzschia species. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11612
dc.description.abstractÅrs dynamikk og artssammensetning av planteplankton samfunnet, med spesiell vekt på Pseudo-nitzschia artene ble undersøkt i perioden juni 2009 til juni 2010. Prøvene ble samlet månedlig på stasjon OF2 som ligger i den ytre delen av Oslofjorden. Vertikal håv trekk (17-0 m) og vannprøver fra 1 m ble samlet inn, samtidig hydrografiske (lys, temperatur, saltholdighet, tetthet) og klorofyll (in vivo og in vitro) målinger ble gjennomført. Vannprøver fra overflaten (1 m) ble analysert ved hjelp av Uthermöhl metode for kvantitative evalueringer av planteplankton samfunnet. Live og bevart vertikale håvtrekk ble analysert kvalitativt på lysmikroskopi (LM). I tillegg scanning (SEM) og transmisjon (TEM) elektron mikroskopi av syre renset vertikale netto hal ble gjennomført for å identifisere Pseudo-nitzschia arter. Analyse av planteplankton samfunnet viste at de fleste av de identifiserte artene er vanlige i Ytre Oslofjorden, bortsett fra Prorocentrum gracile, Dinophysis tripos, Dinophysis odiosa, Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima, og P. cf. cuspidata. Av de ni Pseudo-nitzschia arter identifisert i denne studien 8 er potensielt giftig: Pseudo-nitzschia delicatissima, P. pseudodelicatissima, P. calliantha, P. cf. cuspidata, P. pungens, P. multiseries, P. fraudulenta, og P. seriata. Potensielt giftige Pseudo-nitzschia arter ble observert i alle undersøkte prøver.nor
dc.description.abstractSeasonal dynamics and composition of the phytoplankton community, with a special emphasis on Pseudo-nitzschia species were studied during the period June 2009-June 2010. Samples were collected monthly at station OF2 (59.18N, 10.69E) located in the outer part of Oslofjorden. Vertical net hauls (17-0 m) and surface seawater (1 m) were collected and hydrographical (light, temperature, salinity, density) and chlorophyll (in vivo and in vitro) measurements were carried out. Bottle samples from the surface water layer were analysed using the Uthermöhl method for quantitative evaluations of the phytoplankton community. Live and preserved vertical net hauls were analysed qualitatively in light microscopy (LM). In addition scanning (SEM) and transmission (TEM) electron microscopy of acid cleaned vertical net hauls were carried out to identify Pseudo-nitzschia species. Analysis of the phytoplankton community showed that most of the identified species are common in Outer Oslofjorden, except Prorocentrum gracile, Dinophysis tripos, Dinophysis odiosa, Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima, and P. cf. cuspidata. A total of ten species of the genus Pseudo-nitzschia were observed, nine of them were identified: P. delicatissima, P. calliantha, P. cf. cuspidata, P. pseudodelicatissima, P. fraudulenta, P. pungens, P. multiseries, P. seriata, and P. americana. Previously reported Pseudo-nitzschia heimii was not observed in the present study, while P. pseudodelicatissima and P. cf. cuspidata were recorded for the first time. Potentially toxic Pseudo-nitzschia species were observed in all samples examined.eng
dc.language.isoengen_US
dc.titleSeasonal cycle of phytoplankton in Outer Oslofjorden with emphasis on Pseudo-nitzschia speciesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-11-28en_US
dc.creator.authorHostyeva, Vladyslavaen_US
dc.subject.nsiVDP::480en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hostyeva, Vladyslava&rft.title=Seasonal cycle of phytoplankton in Outer Oslofjorden with emphasis on Pseudo-nitzschia species&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-29327en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo135775en_US
dc.contributor.supervisorWenche Eikrem, Bente Edvardsenen_US
dc.identifier.bibsys114888566en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11612/1/Masterxthesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata