Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:42:50Z
dc.date.available2013-03-12T08:42:50Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-04-12en_US
dc.identifier.citationNersveen, Lars. Diversitet av nano- og pikoplanteplankton i den atlantiske delen av Sørishavet, undersøkt med molekylærbiologiske metoder og bruk av numeriske likhets- og artsrikhetsanalyser.. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11608
dc.description.abstractSvepe agellater (Haptophyta) er en utbredt planteplanktongruppe som nnes i alle verdens hav. De este representantene for denne algegruppen er små (vanligvis 2 20 m), encellede, fotosyntetiserende agellater. Det har lenge vært klart at det nnes mange ubeskrevne eller ukjente arter i denne gruppen. Dette har blitt bekreftet av molekylærbiologiske metoder i de siste 10 år. Det samme er tilfelle for protister generelt. Hovedformålet med denne undersøkelsen var å se etter ukjent diversitet i Sørishavet blandt piko- og nanoplankton (< 35 m), med spesiell fokus på svepe agellater. Dette ble gjort ved å studere klonebibliotek av ribosomalt DNA (rDNA) fra den lille (SSU) og den store (LSU) ribosomale subenheten, med prøver fra den atlantiske delen av Sørishavet. Prøvene ble samlet inn av forskningsfartøyet G.O. Sars i februar og mars 2008. I SSU rDNA-tilfellet ble generelle eukaryot-primere benyttet, slik at sentrale protistgrupper kunne oppdages, mens i LSU rDNAtilfellet ble spesi kke primere rettet mot svepe agellater benyttet. Et annet formål med denne undersøkelsen var å se om informasjon fra klonebibliotek kan benyttes til å studere diversitet med numeriske metoder. Få studier basert på molekylærbiologiske metoder har undersøkt dette grundig. To hovedelementer av diversitet ble undersøkt; artsrikhet ( -diversitet) og likhet i artssammensetning mellom lokaliteter ( -diversitet). De resulterende klonebibliotekene inneholdt totalt 432 sekvenser (122 OTU'er), hvorav mange var ubeskrevne eller ukjente, både innenfor Haptophyta (svepe agellater), Dinophyta (dino agellater) og Ochrophyta (spesielt kiselalger). De ubeskrevne eller ukjente artene blandt svepe agellatene plasseres i de samme taxaene hvor det tidligere er funnet ubeskrevne eller ukjente arter. Dette er sannsynligvis taksonomiske grupper som nnes mange steder, men som man ikke vet nok om. Den mest tallrike gruppen blandt LSU rDNA-sekvensene tilfalt en ukjent søstergruppe til Phaeocystis spp., en slekt man vet spiller en viktig økologisk rolle, det kan hende at denne ukjente gruppen også spiller en betydningsfull rolle. Dette betyr at det vil være av interesse å foreta grundigere undersøkelser av svepe agellater i Sørishavet, helst supplert med morfologiske metoder og kulturer. Dette gjelder også for protister generelt, hvor det også var mange ubeskrevne eller ukjente sekvenser, spesielt blandt dino agellater. Fra diversitetsundersøkelsene ser det ut til at det ikke nnes noen tilfredsstillende metode for ekstrapolering av artsrikhet ( -diversitet). Dette skyldes spesielt at klonebibliotek ikke gir noe bilde av den relative mengden individer fra hver art, men også fordi estimering av artsrikhet er problematisk generelt. Ved å begrense seg til tilstede-/ikke-tilstede-metoder virker det som om undersøkelser av likhet mellom lokaliteter kan gi mening ( -diversitet). Disse metodene understreket et godt kjent skille mellom artssammensetningen nord og sør for den antarktiske polarfronten i denne undersøkelsen, og har et mulig potensiale til å avdekke gradienter i artssammensetning av marine protister. Dette kan være spesielt interessant om man kan overvåke endringer av slike gradientene over tid.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleDiversitet av nano- og pikoplanteplankton i den atlantiske delen av Sørishavet, undersøkt med molekylærbiologiske metoder og bruk av numeriske likhets- og artsrikhetsanalyser.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-11-25en_US
dc.creator.authorNersveen, Larsen_US
dc.subject.nsiVDP::480en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Nersveen, Lars&rft.title=Diversitet av nano- og pikoplanteplankton i den atlantiske delen av Sørishavet, undersøkt med molekylærbiologiske metoder og bruk av numeriske likhets- og artsrikhetsanalyser.&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27605en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo115495en_US
dc.contributor.supervisorBente Edvardsen, Tom Andersen og Wenche Eikremen_US
dc.identifier.bibsys114875332en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11608/1/Nersveen_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata