Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:37:28Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-07-10en_US
dc.identifier.citationLunde, Turid Helen Felli. Aktivering av p53R2 i celler med normal ekspresjon av RNR sammenlignet med i celler med høy ekspresjon av RNR . Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11400
dc.description.abstractOppgaven går videre med resultater som er funnet ved forskningsgruppen tidligere om aktivering av ribonukleotid reduktase (RNR) subenhet R2 i celler under hypoksi. Det ble funnet at celler som er gjort resistente mot et kjemoterapeutisk medikament har økt uttrykk av RNR og at disse cellene ikke var like sensitive for hypoksi som villtypen. Resultatene kan tyde på at økt uttrykk av RNR kan gi større fare for malignitet i hypoksiske områder i kreftsvulsten. Av alle krefttyper har mer enn 80 % enten en ikke-funksjonell eller mutert utgave av tumorsuppressorptoteinet p53. p53R2, en p53-indusert homolog av RNR R2, kan også danne et aktivt holoenzym med R1 og i motsetning til RNR R2 uttrykkes p53R2 i et visst nivå gjennom hele cellesyklus. Ved bestråling induseres p53R2 og ikke R2, og det kan tenkes at RNR via p53R2 aktiveres ved ioniserende stråling eller reaktive oksygenradikaler på lik linje som ved hypoksi. En cellelinje med funksjonelt p53-gen ble adaptert til 0,5 mM hydroksyurea, som gjennom å inaktivere tyrosylradikalen i subenheten R2 fører til økte nivåer av RNR i cellen. Hydroksyurea er brukt til radiozensitizer og det kunne tenkes at de HU-resistente cellene viste en redusert strålefølsomhet, men overlevelsesforsøk med HU-resistente celler/ villtype-celler, intakt /mutert p53-funksjon viste ingen klare indikasjoner på dette. Resultatet fra Western blotting viser at p53 og p53R uttrykkes i noe større grad i de HU-resistente MCF-7 -cellene enn i villtype-cellene, i tillegg til at både T-47D HUres og MCF-7 HUres cellene viser økt uttrykk av R2. Dette skulle implikere en noe økt stråleresistens, men det er vanskelig å konkludere med det. I oppgaven er det også funnet en effektiv måte å øke celleoverlevelsen på for celler som er følsomme for lave omsetningsnivåer. Bestråling med 40 Gy ga MCF-7 feederceller som fremdeles kunne produsere vekstfaktorer og som økte overlevelsen for MCF-7 HUres cellene. Det ble i tillegg ved hjelp av flowcytometri funnet en egnet konsentrasjon av hydroksyurea som ble brukt til å synkronisere de HU-resistente cellene. EPR-analyse av prøver fra cellelinjene MCF-7 og MCF-7 HUres viste at HU økte nivået av RNR i cellene, og EPR-spekteret viste klare likheter med både isolert humant p53R2 og isolert mus-R2. Økningen var likevel ikke så sterk som rapportert for andre cellelinjer. Sammenholdt med Western blotting-resultatene vil det være økt mengde av subenhetene med tyrosylradikalen.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectp53R2 aktivering ribonucleotid reduktase elektron paramagnestisk resonans hydroksyurea resistent MCF-7 hypoksi flowcytometrien_US
dc.titleAktivering av p53R2 i celler med normal ekspresjon av RNR sammenlignet med i celler med høy ekspresjon av RNRen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-04-08en_US
dc.creator.authorLunde, Turid Helen Fellien_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::476en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Lunde, Turid Helen Felli&rft.title=Aktivering av p53R2 i celler med normal ekspresjon av RNR sammenlignet med i celler med høy ekspresjon av RNR &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-20079en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo81511en_US
dc.contributor.supervisorErik O. Pettersen, K. Kristoffer Anderssonen_US
dc.identifier.bibsys08074317xen_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11400/1/MASTEROPPGAVE_THFL.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata