Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:36:22Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-06-26en_US
dc.identifier.citationKvaløy, Heidi. Kovalent konjugering av SUMO til c-Myb's negativt regulatoriske domene. Masteroppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11380
dc.description.abstractSammendrag Transkripsjonsfaktorer har en viktig rolle i normale cellefunksjoner, men har også vist seg å være involvert i kreftutvikling. Transkripsjonsfaktoren c-Myb spiller en betydelig rolle i hematopoiesen hvor den er involvert i kontroll av celledeling og spesialisering av ulike blodceller. Deregulering av c-Myb s nivå eller aktivitet antas å ha betydning ved utvikling av blodkreft. Aktiviteten av c-Myb reguleres hovedsakelig gjennom posttranslasjonelle modifikasjoner samt interaksjoner med ko-aktivatorer og ko-repressorer. Kovalente modifikasjoner, som fosforylering, acetylering, og ubiquitinering, antas å styre c-Myb s preferanser for interaksjonspartnere. Sumoylering er et eksempel på en kovalent modifikasjon som har blitt vist å påvirke aktiviteten til c-Myb. SUMO (small ubiquitin-like modifier) er et 100 aa stort peptid som bindes kovalent til lysinet i konsensussekvensen KXE. c-Myb inneholder to slike sumoyleringsseter i sitt negativt regulatoriske domene (NRD), og modifiseres av SUMO i begge setene (K503 og K527). Mutasjon av disse SUMO-akseptor lysinene (KR) eliminerer SUMO-modifikasjon og medfører en dramatisk økning av c-Myb s transkripsjonelle aktivitet. Lysinresiduer kan bli modifisert på mange ulike måter; acetylering, ubiquitinering og metylering er noen eksempler. På bakgrunn av dette var et av målene med denne oppgaven å undersøke om de store funksjonelle effektene av KR mutasjonene i c-Myb kun skyldtes tapt SUMO-konjugering, eller om andre lysindirigerte modifikasjoner også kunne være medvirkende. Dette ble gjort ved å lage nye mutanter som også forhindrer sumoylering, men uten å endre SUMO-akseptor lysinene (EA). Uttesting av EA mutantene viste hovedsakelig det samme transaktiverings- og modifiseringsmønster som de tilsvarende KR mutantene, noe som tyder på at tapt sumoylering er den viktigste årsaken til den økte aktiviteten hos sumoyleringsmotivmutantene. Ubalanse i sumoyleringssyklusen er funnet å ha betydning ved ulike sykdomsprosesser, og det ville derfor være interessant å kunne måle ulike celler og cellelinjers sumoyleringsaktivitet ved bruk av en egnet SUMO-sensor. Ulik grad av sumoylering ville da kunne avspeile eventuell ubalanse i SUMO-apparatet. c-Myb s NRD har evnen til å skifte fra et repressivt til et aktiverende domene avhengig av sumoyleringsstatus, og dette domenet er derfor en potensiell kandidat til utvikling av en slik SUMO-sensorsystem. For å undersøke om NRD av c-Myb, med de to sumoyleringsmotivene, kunne fungere som en SUMO-sensor ble det konstruert GAL4DBD-NRD fusjonskonstrukter med tilsvarende EA mutasjoner som for fullengde konstruktene. GAL4DBD-NRD EA og KR konstrukter ble sammenlignet, og alle konstruktene ble i tillegg testet under ulike aktivitetsmodulerende forhold, relatert både til sumoylering og ubiquitineringsapparatet. Forsøk utført i denne oppgaven viste at GAL4-NRD konstruktene (SUMO-sensoren) kan registrere endringer i SUMO-apparatet i form av desumoylering. Men det ble i tillegg også funnet at SUMO-sensorsystemet responderer på endringer i ubiquitineringsapparatet. Mulige løsninger på denne problematikken diskuteres. Det ble i denne forbindelse også gjort observasjoner som viste at usumoylert c-Myb-NRD har egenskaper som et klassisk transaktiveringsdomene (TAD), noe som antyder at NRD kan fungere som et betinget, SUMO-regulert TAD. Ved uttesting av SUMO-sensoren i prostatakreftcellelinjen LNCaP, som har et forhøyet uttrykk av SUMO-proteasen SENP1, var disse endringene målbare med sensoren. Dette gir håp om at SUMO-sensorsystemet, ved innføring av visse kriterier, kan være et brukbart verktøy for måling av forandringer i SUMO-apparatet.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleKovalent konjugering av SUMO til c-Myb's negativt regulatoriske domene : Etablering av en SUMO-sensoren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-08-14en_US
dc.creator.authorKvaløy, Heidien_US
dc.subject.nsiVDP::476en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kvaløy, Heidi&rft.title=Kovalent konjugering av SUMO til c-Myb's negativt regulatoriske domene&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-15444en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo62991en_US
dc.contributor.supervisorOdd Stokke Gabrielsen, Thomas Sætheren_US
dc.identifier.bibsys070867119en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata