Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:36:53Z
dc.date.available2013-03-12T08:36:53Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-05-24en_US
dc.identifier.citationBrodahl, Tonje. Funksjon av CIN85 og Cbl i endocytose av epidermal vekstfaktorreseptor. Hovedoppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11359
dc.description.abstractVekstfaktorer og vekstfaktorreseptorer er med på å regulere vekst av celler via et nettverk av spesifikke intracellulære signalmekanismer. Binding av vekstfaktorer til reseptorer aktiverer reseptorene slik at signalkjeder aktiveres. Signalveiene i cellene som er involvert i kontroll av vekst og differensiering, fører signalet frem til spesifikk genekspresjon i kjernen. Ved binding av vekstfaktor til reseptortyrosinkinaser (RTK), blir RTKer tatt opp i cellen ved endocytose og videre degradert i lysosomene. Manglende endocytose og degradering av reseptoren kan føre til ukontrollert cellevekst, og resulterer i kreft. Overuttrykk og konstitutiv aktivering av epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR) sees ved mange kreftformer, som for eksempel brystkreft, og er assosiert med dårlig prognose. For å hindre tumor proliferering er det viktig å finne strategier for å hemme signaloverføring fra EGFR. Det er derfor viktig å studere hvilke mekanismer som er involvert i degradering av EGFR. Identifisering av mekanismer og cellulære proteiner som regulerer tyrosin kinase signalisering er av stor betyding i cellebiologi og for forståelsen av kreftutvikling. Studier har vist at protoonkogenet Cbl spiller en rolle i reguleringen av proteintyrosinkinase funksjon. Den C-terminale delen av Cbl kopler RTKer til CIN85 (Petrelli et al., 2002; Soubeyran et al., 2002). Etter aktivering av RTKer skjer det en interaksjoner mellom CIN85 og c-Cbl/Cbl-b ved at et av SH3 domenene i CIN85 spesifikt bindes til et prolin-arginin (PxxxPR) motiv i Cbl (Kowanetz et al., 2004). Samtidig som CIN85 interagerer med Cbl vil CIN85 også interagere med endofilin (Petrelli et al., 2002). Ved bruk av immunfarging og konfokal laser scan mikroskopi kunne jeg se at d.n. CIN85 hemmet endocytose av både EGFR og transferrin reseptor (TfR). For å undersøke om Cbls ubiquitin ligaseaktivitet er nødvendig for endocytose av EGFR ble endocytose av Alexa488-epidermal vekstfaktor (EGF) i HeLa celler som overuttrykker villtype Cbl (wt Cbl), C381A-Cbl, Y371F-Cbl og 70Z-Cbl undersøkt. C381A-Cbl, Y371F-Cbl og 70Z-Cbl har tidligere blitt vist å ha redusert ubiquitin ligaseaktivitet (Thien et al., 2001). I denne artikkelen ble det hevdet at bare C381A-Cbl og 70Z-Cbl hemmet EGF indusert endocytose av EGFR (Thien et al., 2001). Ved bruk av immunfarging og konfokal laser scan mikroskopi kunne jeg se at wt Cbl ikke hemmer endocytosen til verken EGFR eller TfR. Verken 70Z-Cbl, C381A-Cbl eller Y371F hemmer endocytose av TfR, men de hemmer alle sammen i ulik grad endocytose av EGFR. Konklusjonen er derfor at ubiquitinering er nødvendig for EGF indusert endocytose av EGFR. Tillaging av virus av wt Cbl og alle de overnevnte Cbl mutantene lot seg dessverre ikke gjøre. Av den grunn fikk jeg heller ikke testet om virus gir bedre transfeksjonseffektivitet i HeLa celler enn de reagensene som er benyttet i forsøkene i denne oppgaven, og om dette eventuelt kunne gitt tydeligere resultater, og derved krevd færre eksperimenter for å få signifikante data.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleFunksjon av CIN85 og Cbl i endocytose av epidermal vekstfaktorreseptoren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2005-09-06en_US
dc.creator.authorBrodahl, Tonjeen_US
dc.subject.nsiVDP::476en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Brodahl, Tonje&rft.title=Funksjon av CIN85 og Cbl i endocytose av epidermal vekstfaktorreseptor&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-10989en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo27579en_US
dc.contributor.supervisorInger Helene Madshus, Kristian Prydzen_US
dc.identifier.bibsys051080486en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata