Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:27:35Z
dc.date.available2013-03-12T08:27:35Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-01-29en_US
dc.identifier.citationDanielsen, Tore A.. Datalogging i fysikkundervisningen i videregående skole. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11166
dc.description.abstractDenne oppgaven dreier seg om bruk av datalogging i fysikkundervisningen i videregående skoler. Oppgaven tar for seg følgende forskningsspørsmål: 1. Hvilke forutsetninger har fysikklærere for å bruke datalogging konstruktivt i undervisningen? 2. Hvordan fungerer bruken av datalogging i fysikkundervisningen? I arbeidet med denne oppgaven har jeg gjennomført en spørreundersøkelse og en fokusgruppe blant fysikklærere i videregående skole. Jeg har også utviklet to dataloggerforsøk og prøvd ut disse i 5 ulike elevgrupper med påfølgende fokusgruppe med elevene. Etter at spørreundersøkelsen var gjennomført, utviklet jeg to dataloggerforsøk og prøvde disse ut i 2FY-klasser. Det ene av forsøkene handlet om hvile- og glidefriksjon, og det andre handlet om digitalisering av lyd. Forsøkene ble prøvd ut ved at en gruppe fysikkelever gjennomførte forsøkene foran resten av klassen. Mens elevene gjennomførte forsøkene ble skjermbildet til pc-en vist til resten av klassen på et lerret ved hjelp av en prosjektør. Jeg tok feltnotater mens elevene prøvde ut forsøkene, og etter forsøkene gjennomførte jeg fokusgrupper med frivillige elever – både de som gjennomførte forsøkene og tilskuerne. Analysen av dataene fra spørreundersøkelsen og utprøvingen av dataloggerforsøkene har resultert i følgende hovedfunn og anbefalinger: Hovedfunn: - Fysikklærere har forholdsvis god tilgang til dataloggerutstyr, men mange mangler ferdigheter i bruk av utstyret og kunnskap om hvilke muligheter datalogging gir. - Fysikklærerne mener at den største fordelen med datalogging er at datalogging gjør det mulig å gjennomføre forsøk som ellers ikke er mulige å gjennomføre. Den største ulempen med datalogging er, slik fysikklærerne ser det, at ”Det er vanskelig å forstå hva som skjer/fysikken forsvinner inn i en svart boks”. - Datalogging ser ut til å kunne øke elevenes forståelse av fysiske fenomener, tolking av grafer og vitenskapelig metode. - Datalogging tilfredsstiller på en god måte krav i læreplanen om at elevene skal bruke digitale verktøy i fysikkundervisningen. Anbefalinger: - Det er behov for etterutdanning av fysikklærere i bruk av datalogging. Datalogging bør også være en del av lærerutdanningen for fysikklærere. På denne måten kan fysikklæreres ferdigheter i datalogging økes, og de kan gjøres mer bevisste på hvilke muligheter som ligger i datalogging. - Det ser ut til å være viktig å introdusere datalogging gjennom forsøk som er enkle både i forhold til teori og forsøksoppsett, da datalogging er en ferdighet elevene må tilegne seg på lik linje med andre lab-teknikker. - Mekanikk ser ut til å være et særlig velegnet tema for introduksjon av datalogging blant elevene. - Lærerdemonstrasjoner kan utnyttes bedre når tid og utstyrsressurser er knappe. - Dataloggerutstyret kan utnyttes bedre til å utforske grafer med elevene.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfysikkdidaktikken_US
dc.titleDatalogging i fysikkundervisningen i videregående skoleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-10-14en_US
dc.creator.authorDanielsen, Tore A.en_US
dc.subject.nsiVDP::430en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Danielsen, Tore A.&rft.title=Datalogging i fysikkundervisningen i videregående skole&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-20165en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo69932en_US
dc.contributor.supervisorCarl Angell og Ellen Karoline Henriksenen_US
dc.identifier.bibsys082552487en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11166/1/Danielsen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata