Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:33:30Z
dc.date.available2013-03-12T08:33:30Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-03-18en_US
dc.identifier.citationSæter, Børge. Monte Carlo simulering av avsatt dose ved en tenkt behandling med radioaktiv gel som omslutter en svulst. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11009
dc.description.abstractDet er blitt utviklet teknikker for produksjon av radioaktive geler som stivner ved kroppstemperatur. Disse tenkes først og fremst benyttet i stråleterapi av svulster som vokser i beinmargsrom i en knokkel, ved at de sprøytes inn i et lag som omslutter svulsten. Det er nødvendig å kunne beregne stråledosen de radioaktive partiklene vil avsette i svulsten, det vil si energien avsatt fra de radioaktive partiklene per masseenhet. Denne størrelsen benyttes til å vurdere effekten av behandlingen. Siden en knokkel inneholder en veldig kaotisk struktur av beinbjelker og beinmargsrom, er det kun såkalte Monte Carlo simuleringer som kan gi tilfredsstillende doseestimater i slike tilfeller. Dette er en teknikk som kort fortalt går ut på å beregne banen til, og energiavsetningen fra, hver enkelt partikkel ved å trekke tilfeldige tall. For å forenkle geometrien ble det konstruert homogeniserte materialer av bein, beinmarg og/eller gel, som tenkes å omslutte svulsten. Det ble på bakgrunn av dette utviklet metoder for å studere hvor representative resultatene fra bruk av slike homogeniserte strukturer vil være sammenliknet med resultater fra bruk av en mer reell struktur av beinbjelker og beinmargsrom, for ulike kombinasjoner av masseprosent av bein og energi på de radioaktive partiklene. I tillegg ble det utviklet en modell for å beregne energien avsatt fra radioaktive partikler i en kuleformet svulst omsluttet av ett eller to lag med homogeniserte materialer av bein, beinmarg og/eller radioaktiv gel. Her var det mulig å endre på svulstens størrelse og tykkelsen på de omkringliggende lagene. Resultatene fra studien av homogenisering viser at avvikene i avsatt dose bak en homogenisert struktur sammenliknet med en heterogen i alle undersøkte tilfeller er under 12 % ved benyttelse av radionukliden 90Y. Avvikene er større for radionuklider som sender ut elektroner med lavere energi. Avvikene øker med økende masseprosent av bein i den homogeniserte massen. En større andel av partiklene bak en homogenisert struktur er framoverrettede sammenliknet med en heterogen. Gelens plassering i geometrien er av stor betydning for resultatene. Beregningene av dosen avsatt i en kuleformet svulst viser at dosen avtar mot sentrum av svulsten. Videre avtar dosen i sentrum av svulsten med økende radius på svulsten og avtakende tykkelse på det omsluttende laget med gel. For små svulster er dosen avsatt i sentrum av svulsten relativt til likevektsdosen i gelen størst ved benyttelse av 32P sammenliknet med 90Y. For store svulster eller ved tykke gel-lag er dosen avsatt ved bruk av 90Y størst. For 32P er det liten gevinst å hente i form av økt dose til sentrum av svulsten ved å øke gel-lagets tykkelse utover 3,0 mm. Homogeniseringsanalysen viser at bruk av 90Y og 32P i beregningen av svulstdosen med homogeniserte strukturer kan forsvares sett i forhold til de andre usikkerhetsmomentene i beregningene. 32P kan med fordel benyttes i behandling av svulster med radius på 1-3 mm dersom det benyttes tynne gel-lag, siden dette vil gi mindre stråling til andre organer. Øker svulstens radius utover dette bør 90Y være det klare valget. De to radionuklidenes ulike halveringstid må også tas i betraktning når valget av radionuklide skal gjøres, siden denne vil kunne ha betydelig innvirkning på antall drepte kreftceller.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleMonte Carlo simulering av avsatt dose ved en tenkt behandling med radioaktiv gel som omslutter en svulsten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-01-20en_US
dc.creator.authorSæter, Børgeen_US
dc.subject.nsiVDP::430en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Sæter, Børge&rft.title=Monte Carlo simulering av avsatt dose ved en tenkt behandling med radioaktiv gel som omslutter en svulst&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-29102en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo113495en_US
dc.contributor.supervisorArne Skretting, Eirik Malinen, Erik O. Pettersenen_US
dc.identifier.bibsys120140632en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11009/2/masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata