Now showing items 1-1 of 1

  • Schultz, Tony Andre (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Ved valget i de palestinske områdene i 2006 fikk Hamas flest stemmer og et overveldende flertall av representanter gjennom å stille med valglisten ”Change and Reform”. Dette var en endring av strategi som kan sees på som ...