Now showing items 1-1 of 1

  • Kocabas, Sibel Thorsen (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Hvordan oppleves ”problematiske” ekteskap i Tyrkia og hvilke årsaker ligger til grunne? Hvorfor kalles det for eksempel ikke tvangsekteskap, men barneekteskap? Denne oppgaven som baserer seg på intervjuer med kvinner og ...