Now showing items 1-1 of 1

  • Bø, Signe Ingebrigtsen (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    I 2008 rammet finanskrisa for alvor De forente arabiske emirater (FAE), og særlig Dubai. Dubai hadde tatt enorme lån for å bygge opp infrastruktur som skulle hjelpe emiratet i overgangen fra oljeøkonomi til postoljeøkonomi. ...