Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:29:59Z
dc.date.available2013-03-12T08:29:59Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-09-10en_US
dc.identifier.citationLein, Johanne. Spectral linewidth and coherence. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/10981
dc.description.abstractMålet vårt har vært å gi et bidrag til studiet av bølge-partikkel dualiteten for lys, gjennom analyse av begrepet "optisk koherens". Vi har gjennomført en numerisk studie av en modell som antar at lys sendes ut som pulser av elektromagnetisk stråling, og vi har eksperimentelt bestemt den tidsmessige koherenslengen til spektrallinjen i neon som har bølgelengde 692 nm. Det eksperimentelle oppsettet viste seg å være mindre nøyaktig enn først antatt, men målingene indikerer en koherenslengde i størrelsesorden 30 mm. De numeriske simuleringene antyder muligheten for at auto-korelasjonsfunksjonen kan benyttes til å bestemme størrelsen på pulser av elektromagnetisk stråling.nor
dc.description.abstractOur aim has been to give a contribution to the study of the nature and wave-particle duality of light through an analysis of the concept of optical coherence. We have carried out a numerical study of a pulse model of light, and experimentally determined the temporal coherence length of the spectral line of wavelength 692~nm in neon. The experimental setup proved to be less accurate than expected, but the measurements indicate a coherence length in the order of 30~mm. The numerical simulations suggest the possibility of using the auto-correlation function to determine the temporal size of pulses of electromagnetic radiationeng
dc.language.isoengen_US
dc.subjectoptikk koherens interferensspektrallinjeen_US
dc.titleSpectral linewidth and coherenceen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-04-07en_US
dc.creator.authorLein, Johanneen_US
dc.subject.nsiVDP::430en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Lein, Johanne&rft.title=Spectral linewidth and coherence&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26112en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo105330en_US
dc.contributor.supervisorArnt Inge Vistnesen_US
dc.identifier.bibsys112199445en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/10981/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata