Now showing items 1-1 of 1

  • Sivertsen, Elin Anita (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Denne oppgaven handler om hvordan det er å være ung same i dag. Ved å snakke med samiske ungdommer om deres liv, har jeg bidratt til å belyse hvilke utfordringer dagens unge samer opplever knyttet til det å være flerkulturelle ...