Now showing items 1-1 of 1

  • Lysenstøen, Eirik Søgaard (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Denne oppgaven omhandler syn på barn og barndom i Norge på første halvdel av 1800-tallet med utgangspunkt i debatt rundt ny lovgivning. Primærkildene er kommentarer som ble skrevet som svar til et lovforslag utgitt av ...