Now showing items 1-1 of 1

  • Larsen, Enni Wanja Katia Kærkkæinen (Master thesis / Masteroppgave, 2020)
    denne masteroppgaven analyserer jeg klimaytringer på Instagram. I en tid hvor klima er et av de viktigste politiske temaene ønsker jeg å gi et innblikk i disse ytringene og hvordan retoriske virkemidler ulike aktører bruker ...