Now showing items 1-1 of 1

  • Kragerud, Heidi Marie (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Denne studien av ulv og bjørn kan leses som et bidrag i et større verk om de ville dyrenes kulturhistorie. Thorsen skriver at «når dyrene skrives inn i kulturhistorien, er det som en relasjon mellom dyret og mennesket, en ...