Now showing items 1-1 of 1

  • Karvel, Eva Fridvold (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Iscenesettelsen av privatsfæren, både som det lune og koselige hjemmet, og forvandlingen til det lyse og luftige ikke-hjemmet som frembys i markedet for salg, er hovedfokus i denne oppgaven. Jeg vil besøke ”virkelighetens” ...