Now showing items 1-1 of 1

  • Johansen, Liv Bjørnhaug (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Denne oppgaven er en studie av identitetsarbeid på en norsk-pakistansk nettside. Filosof Alfred Schutz hevder mennesker stadig veksler mellom ulike virkelighetstolkninger, men at en av disse har status som hjemstedsprovins, ...