Now showing items 1-1 of 1

  • Gløtberget, Mari Ringnes (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Denne oppgaven omhandler baderommets materialitet og hvordan baderommet har betydning for praktisering av kroppsstell. Kildematerialet jeg har brukt er besvarelser fra det kulturhistoriske arkivet Norsk etnologisk granskings ...