Now showing items 1-1 of 1

  • Førland, Gunhild (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Skotring er navnet på et maskeritual som er brukt i forbindelse med bryllup i Hardanger. Uinviterte gjester besøker bryllupet rundt midnatt, forkledt med kostymer og masker for å skjule sin identitet. De inntar dansegulvet ...