Now showing items 1-1 of 1

  • Brockfield, Elizabeth Eva Ingeborg von Han (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    I denne oppgaven undersøkes det hvordan norske familier resonnerer rundt middagsmåltidet og matvarenes ferd fra bondens åker, fjøs og fisketeiner til tallerkenene våre. I hovedsak blir tre ulike deler ved middagen trukket ...