Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:23:32Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-06-23en_US
dc.identifier.citationGåsholt, Rikke Kristin. Investigating Positive Mean Value interpolation. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/10893
dc.description.abstractPositive Mean Value interpolasjon har blitt presentert som en ny metode for å interpolere funksjoner definert på randa av et planart domene. Metoden er basert på Mean Value interpolasjon, og har vist seg å være nyttig i enkelte overflatedeformeringsproblemer, der Mean Value interpolasjon har vist svakheter. Glatthet er ofte viktig i interpolasjon, og vi ser nærmere på glatthetsegenskapene til Positive Mean Value- interpolanten. Vi ser at interpolanten ikke er glatt for ikke-konvekse randkurver dersom randkurven ikke er glatt. For glatte randkurver ser vi numerisk at interpolanten er glatt.nor
dc.description.abstractPositive Mean Value interpolation has been presented as a new method of interpolating a function defined on the boundary of a planar domain. The method is based on Mean Value interpolation, and has shown it's usefulness in certain surface deformation problems, where Mean Value interpolation has shown weaknesses. Smoothness is often an important property of an interpolant, and we look at the smoothness properties of the Positive Mean Value interpolant. We show that the Positive Mean Value interpolant is not smooth for L-shaped polygon, and we conjecture that the Positive Mean Value interpolant s smooth for smooth boundary curves.eng
dc.language.isoengen_US
dc.subjectmekanikk interpolasjon barysentriske koordinater geometrisk modellering approksimasjonen_US
dc.titleInvestigating Positive Mean Value interpolationen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-05-05en_US
dc.creator.authorGåsholt, Rikke Kristinen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::413en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Gåsholt, Rikke Kristin&rft.title=Investigating Positive Mean Value interpolation&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-20067en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo80451en_US
dc.contributor.supervisorMichael S. Floateren_US
dc.identifier.bibsys08100155xen_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/10893/1/Gaasholt-master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata