Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:23:20Z
dc.date.available2013-03-12T08:23:20Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-06-06en_US
dc.identifier.citationHaufmann, Torkel Andreas. On Completely Positive Matrices. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/10860
dc.description.abstractOppgaven omhandler komplett positive matriser, det vil si matriser som kan skrives på formen A = BB^T der B er elementvis ikkenegativ. Hovedproblemet i denne teorien er å avgjøre hvorvidt en matrise er komplett positiv. I oppgavens første del er en oversikt over noen sentrale resultater i teorien om slike matriser gitt, mens i andre del undersøkes først noen mulige kjegler som er inneholdt i kjeglen av komplett positive matriser, før ikke-eksakte algoritmer for å approksimere en komplett positiv dekomposisjon utforskes.nor
dc.description.abstractThe thesis concerns completely positive matrices, which is to say matrices of the form A = BB^T where B is elementwise nonnegative. The main unresolved problem in this field is determining whether a given matrix is completely positive. In the first part of the thesis an overview of some central results in the theory of such matrices is given, while in the second part some cones contained in the cone of completely positive matrices are examined first, and then some non-exact algorithms for approximating a completely positive decomposition are explored.eng
dc.language.isoengen_US
dc.titleOn Completely Positive Matricesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-03-11en_US
dc.creator.authorHaufmann, Torkel Andreasen_US
dc.subject.nsiVDP::413en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Haufmann, Torkel Andreas&rft.title=On Completely Positive Matrices&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-29224en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo128015en_US
dc.contributor.supervisorDahl, Geiren_US
dc.identifier.bibsys120519496en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/10860/1/T_A_Haufmann_thesis-ENDELIG.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata