Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:23:06Z
dc.date.available2013-03-12T08:23:06Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-22en_US
dc.identifier.citationSteinholt, Vanja Kristinedatter. Sammenligning av dødelighetsrater for mennesker født før, under og etter den 2. verdenskrig i de nordiske land. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/10821
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker hypotesen om at dødelighet i voksen alder avhenger av ernæringsforholdene individene levde under i barnealder. Dersom ernæringsforholdene var svært dårlige ventes høy dødelighet, men det har også vært spekulert i om moderat vanskelige ernæringsforhold faktisk kan føre til en reduksjon i dødeligheten. For å undersøke hypotesen ses det på dødeligheten i de fire nordiske landene Norge, Danmark, Sverige og Finland. Som utgangspunkt for hypotesen brukes dødelighetsratene for individer født i årene før, under og etter andre verdenskrig, nærmere bestemt årene 1930-1934, 1935-1939, 1940-1945 og 1946-1950. Under krigen var forholdene antageligvis ganske ulike i de fire landene. Sverige som var et ikke-okkupert land, og Danmark med sitt omfattende landbruk, hadde trolig en vesentlig bedre ernæringssituasjon enn Norge. I tillegg hadde Finland det ekstra vanskelig under krigen, og kan dermed ha hatt ytterligere dårlige ernæringsforhold. Oppgaven inkluderer beregning og sammenligning av dødelighetsrater, overlevelsesfunksjoner og forventet levetid i de ulike landene. For sammenligningene har også Poisson regresjon og modeller for relative risikoer blitt benyttet, og i tillegg er generaliserte lineære modeller (GAM) tatt i bruk.nor
dc.description.abstractThis thesis examines the hypothesis that mortality among adults dependson the nutritional conditions the individuals were living under during childhood. If the nutritional conditions were very harsh, high mortality is expected. However, there have also been speculations concerning whether moderately difficult nutritional conditions may in fact result in a decrease in mortality. In order to evaluate this hypothesis, the mortality in the four Nordic countries Norway, Denmark, Sweden and Finland will be examined. As a starting point for the hypothesis we use the mortality rates in the years before, during and after the second world war, more specifically the birth cohorts for the years 1930-1934, 1935-1939, 1940-1945 and 1946-1950. During World War 2, the conditions were probably quite different in the four countries. Sweden, which was a non-occupied country, and Denmark with its comprehensive agriculture, are likely to have had a better nutritional situation than Norway. In addition Finland had a hard time during the war, and therefore it may have experienced even worse nutritional conditions. The thesis includes calculation and comparison of death rates, survival functions and expected future lifetime in the different countries. For the comparisons also Poisson regression and relative risk models have been used, and in addition generalized linear models (GAM).eng
dc.language.isonoben_US
dc.subjectmodellering dataanalyse dødelighetsrater poissonregresjon generaliserte additive modeller Norge Danmark Sverige Finlanden_US
dc.titleSammenligning av dødelighetsrater for mennesker født før, under og etter den 2. verdenskrig i de nordiske landen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-10-13en_US
dc.creator.authorSteinholt, Vanja Kristinedatteren_US
dc.subject.nsiVDP::412en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Steinholt, Vanja Kristinedatter&rft.title=Sammenligning av dødelighetsrater for mennesker født før, under og etter den 2. verdenskrig i de nordiske land&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-23189en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo92137en_US
dc.contributor.supervisorSven Ove Samuelsenen_US
dc.identifier.bibsys093498497en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/10821/2/Steinholt_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata