Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:22:29Z
dc.date.available2013-03-12T08:22:29Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-12-16en_US
dc.identifier.citationSolberg, Kjell Andreas. Optimalisering av oljeproduksjon under usikkerhet. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/10788
dc.description.abstractNår olje fra flere reservoarer skal prosesseres ved samme prosessfasilitet, må den samlede prosesskapasiteten fordeles mellom de ulike reservoarene. Hvor mye av kapasiteten hvert av reservoarene får disponere, vil imidlertid påvirke lønnsomheten av produksjonen. I [1] ble dette problemet studert i en deterministisk ramme. I et slikt tilfelle vil hele produksjonsløpet være kjent før man i hele tatt starter opp produksjon, noe som er veldig urealistisk i en situasjon hvor man ofte støter på ikke-planlagte hendelser som komponentfeil og menneskelig svikt, og hvor man også ikke kan være helt sikker på at innsamlede reservoardataene er helt nøykatige. Det vil alltid ligge usikkerhet knyttet til reservoarmodellene man får fra geologiske undersøklser som bør inkluderes i produksjonsimuleringene. I [2] ble dette tatt hensyn til ved at det ble knyttet usikkerhet til reservoarenes initielle startrate. Svakheten med dette er derimot at når vi først har observert den initielle startraten vil resten av produksjonen være gitt av den modellen vi bruker, siden det antas at selve produksjonen påløper uten noen form for svikt elle uforutsette hendelser. For å få en mer realistisk modell bør det derfor også legges på usikkerhet knyttet til selve produksjonen, og da mer spesifikt selve produksjonsraten til reservoarene, for deretter å bruke dette som grunnlag for produksjonsimuleringne.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleOptimalisering av oljeproduksjon under usikkerheten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-03-24en_US
dc.creator.authorSolberg, Kjell Andreasen_US
dc.subject.nsiVDP::412en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Solberg, Kjell Andreas&rft.title=Optimalisering av oljeproduksjon under usikkerhet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26964en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo110018en_US
dc.contributor.supervisorArne Bang Husebyen_US
dc.identifier.bibsys120908670en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/10788/1/KjellAndreasSolberg-Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata