Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:22:47Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-05-31en_US
dc.identifier.citationNgo, Hanh Ha Thi. Modellering av dødelighets- og renterisiko med henblikk til Solvency II-regelverket. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/10783
dc.description.abstractForsikringsselskaper har til enhver tid forpliktelser til sine kunder, og det er viktig at selskapene har en god solvensmargin. Selskapene må sørge for å ha tilstrekkelig med kapital for å oppfylle forpliktelsene. Denne oppgaven beskriver det nye Solvency II-direktivet som vil gjelde for alle forsikringsvirksomheter ved utgangen av 2012. Oppgaven beskriver også finansiell risiko som følge av synkende dødelighet og kjønnsfordeling, og renterisiko ved investering av selskapets kapital. Oppgaven tar i bruk dødelighetsmodeller som Gompertz-Makeham, Lee-Carter og Perks, og rentemodellen Wilkie. Levetiden har de siste femti år har økt betydelig, og det er defor viktig med modeller som setter oss istand til å studere den økonomiske betydningen av tilsvarende endringer i fremtiden. Dersom levetiden fortsetter å stige vil pensjonskassens forpliktelser bli underberegnet om dagens dødelighetsgrunnlag legges til grunn, siden pensjonsberegninger løper et halvt århundre fremover og lenger.nor
dc.description.abstractInsurance companies have from time to time commitments to their customers, and it is important that the companies have good solvency margin. The companies must ensure sufficient capital to meet obligations. This paper describes the new Solvency II directive that will apply to all insurance companies at the end of 2012. The thesis also describes the financial risk as a result of declining mortality and sex distribution, and interest rate risk in investment of capital. The task using mortality models Gompertz-Makeham, Lee-Carter and Perks, and interest model Wilkie. Lifetime over the past fifty years has increased significantly, and it is therefore important to have models that allow us to study the economic significance of the corresponding changes in the future. If lifetime continues to rise and current mortality basis are added, the obligations will be under estimated, because pension calculations run for half a century ahead.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleModellering av dødelighets- og renterisiko med henblikk til Solvency II-regelverketen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-03-11en_US
dc.creator.authorNgo, Hanh Ha Thien_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::412en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Ngo, Hanh Ha Thi&rft.title=Modellering av dødelighets- og renterisiko med henblikk til Solvency II-regelverket&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-25653en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo103168en_US
dc.contributor.supervisorFrank Proskeen_US
dc.identifier.bibsys101288743en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/10783/1/HanhxNgo.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata