Now showing items 1-1 of 1

  • Buer, Live Kure (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Innen litteraturvitenskap og arabistikk blir Qabbānīs poesi oftest behandlet som om han skrev i to forskjellige genre: erotisk poesi og politisk poesi. Mange, som for eksempel Badawi i A Critical Introduction to Modern ...