Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:15:30Z
dc.date.available2013-03-12T08:15:30Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-13en_US
dc.identifier.citationWalle, Thorbjørn. Personality and Pair Programming. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/10072
dc.description.abstractFor å undersøke samarbeidet i parprogrammering kodet vi 44 lydopptak av parprogrammering. Vi delte lydfilene inn i segmenter og tildelte hvert segment til kategorier som vi valgte ut av en samling kategorier som vi hadde utviklet spesielt for dette formålet. Etter å ha kodet lydfilene, utførte jeg en litteraturgjennomgang. Jeg formulerte deretter forslag til mulige forhold mellom parprogrammerernes personlighet og samarbeidsformen deres under parprogrammeringen. Jeg foretok deretter en statistisk analyse for å undersøke disse forholdene. De fleste av mine forslag til forhold fant jeg ingen støtte for gjennom analysen. Mine viktigste forholdsforslag ble imidlertid støttet av analysen. Mitt aller viktigste forholdsforslag undersøkte hvorvidt personlighet hadde noen som helst innflytelse på samarbeidet involvert i parprogrammering. Analysen for dette forholdsforslaget viste at nesten alle personlighetsfaktorene påvirket forekomsten av minst én samarbeidskategori. Et annet viktig forholdsforslag, og det som var i størst grad basert på tidligere funn fra litteraturen jeg gjennomgikk, viste seg også å være støttet av analysen. Par som består av to personer med store personlighetsforskjeller vil kommunisere mer enn parene der de to programmererne er mer like hverandre. Imidlertid så vi at personlighetsfaktorforskjeller påvirket forholdet forskjellig avhengig av hvilken personlighetsfaktor det gjaldt. En høy forskjell i hvert eneste av personlighetsmålene vi brukte, vil derfor ikke nødvendigvis være bra for samarbeidet. Alt i alt er det klart at personligheten til de to parprogrammererne vil ha en signifikant påvirkning på samarbeidet i parprogrammeringen, men inntil videre er de forskjellige samarbeidstypenes påvirkning på parprogrammerernes programmeringsytelse ikke like grundig undersøkt, og det vil være et interessant område for videre forskning. Analyseresultatene for flere av forholdsforslagene var ikke-signifikante, men lovende. Disse kan muligens bli bevist eller avkreftet ved analyser senere med en større samplingsstørrelse.nor
dc.description.abstractFor investigating the collaboration involved in pair programming, we coded 44 audio recordings of pair programming sessions. We divided the audio recordings into codeable segments, and assigned each segment to categories that were selected from a collection of categories we had developed specifically for use on these recordings. After we had coded the audio files, I performed a literature review. I then formulated several propositions for possible relationships between the personality of the pair programmers and the collaboration during the pair programming sessions. I then did a statistical analysis in order to investigate these propositions. Although most of my propositions turned out to be unsupported by the analysis, my major propositions were proven to be valid. My most important proposition investigated whether or not personality had any impact on pair programming collaboration at all. The analysis for the proposition showed that nearly all personality factors affect the occurrence of at least one collaboration category. Another important proposition, the one which was most closely related to findings from the literature I reviewed, was also shown to be apt. Pairs consisting of two people with different personalities will communicate more than the pairs where the two programmers were more similar to each other. However, we saw that not all personality trait differences affected this relationship in the same way, so a high difference in every personality factor will not necessarily be beneficial for the collaboration. All in all, it is clear that the personality of the two programmers will significantly affect the collaboration during pair programming; but for now the impact that the different kinds of collaboration has on the performance of the pair programming pairs is not as closely investigated, and it will be subject of future research. Several of the propositions analyzed yielded insignificant but promising results, and could be conclusively proven, or perhaps disproved, if the analyses on them were done with a larger sample size.eng
dc.language.isoengen_US
dc.titlePersonality and Pair Programming : How do Pair Programmers Collaborate?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-09-07en_US
dc.creator.authorWalle, Thorbjørnen_US
dc.subject.nsiVDP::420en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Walle, Thorbjørn&rft.title=Personality and Pair Programming&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-22665en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo91751en_US
dc.contributor.supervisorJo Hannay, Harald Engviken_US
dc.identifier.bibsys093201451en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/10072/4/Walle.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata