Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T07:58:25Z
dc.date.available2013-03-12T07:58:25Z
dc.date.issued2003en_US
dc.date.submitted2003-02-06en_US
dc.identifier.citationBorgersen, Kim Rune. Mobil kunnskapshåndtering. Hovedoppgave, University of Oslo, 2003en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/10000
dc.description.abstractDenne hovedfagsoppgaven tar for seg kombinasjonen av fagområdene mobil IT og knowledge management. Gjennom litteraturstudier og analyse av to knowledge management-prosjekter har jeg utviklet et rammeverk som kan bidra til at viktige spørsmål blir stilt i en behovsanalyse. I den forbindelse har jeg villet fastslå hvilke aspekter ved knowledge management og mobil IT som er sentrale i en behovsanalyse for slike systemer. Både mobil IT og knowledge management har de siste årene vært gjenstand for stor teknologisk utvikling, men kombinasjonen av mobil IT og knowledge management har vist seg å by på mange utfordringer som krever en løsning. Hovedproblemstillingen i denne oppgaven har vært å finne frem til en måte å analysere de krav vi kan stille til knowledge management-systemer som skal brukes på mobile enheter. I den forbindelse har jeg sett på krav som må stilles til kunnskapen som benyttes, og designmessige aspekter ved bruk av knowledge management-systemer på mobile enheter. Basert på erfaringer gjengitt i litteraturen laget jeg et analytisk rammeverk. Det forbedrede knowledge management-rammeverket består av fire aspekter, kunnskap, teknologi, arbeidssituasjon og prosess. Rammeverket kan brukes til å gjennomføre en behovsanalyse for mobil knowledge management. Analysen og diskusjonen er basert på litteraturstudiene. Funnene som er beskrevet er gjort i forbindelse med analysen av to knowledge management-systemer til bruk på mobile enheter: FieldWise og Pocket Nauticus. Ved å anvende noen rammeverk på disse to systemene, fant jeg at spesielt prosess-aspektet var underutviklet. Ved hjelp av rammeverket jeg har foreslått, har de to knowledge management-systemene blitt analysert. På bakgrunn av analysen og diskusjonen har jeg kommet frem til noen retningslinjer for hver av de fire komponentene som rammeverket består av. Forhåpentligvis vil rammeverket og disse retningslinjene være med på å gjøre kombinasjonen av mobil IT og knowledge management mindre komplisert i fremtiden.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleMobil kunnskapshåndtering : Rammeverk for "Knowledge management"en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2003-08-11en_US
dc.creator.authorBorgersen, Kim Runeen_US
dc.subject.nsiVDP::420en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Borgersen, Kim Rune&rft.title=Mobil kunnskapshåndtering&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2003&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-5186en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo8748en_US
dc.contributor.supervisorSteinar Kristoffersenen_US
dc.identifier.bibsys030454204en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/10000/1/rammeverk.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata