Now showing items 1-1 of 1

  • Kabiri, Neda (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    I denne litteraturoppgaven er 10 utvalgte medisinplanter som brukes i tradisjonell medisin i Mali undersøkt. Hensikten med denne oppgaven er å lære systematisk litteratursøk, samle opplysninger om tradisjonell bruk av ...