Now showing items 1-1 of 1

  • Kabiri, Mona (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Denne masteroppgaven har som formål å foreta litteratursøk over 10 utvalgte medisinplanter fra Burma som profosser Arnold Nordal samlet inn i 1957-1961. Det undersøkes hvilke vitenskapelige studier som er utført på plantene ...