Now showing items 992-1011 of 2122

 • Dundas, Bjørn Ian; Jahren, Bjørn (Research report / Forskningsrapport, 1991)
 • Iliev, Atanas; Ranestad, Kristian (Research report / Forskningsrapport, 1998)
 • Domazet, Andrea (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Eksitotoksisitet bidrar til nevronal degenerasjon i mange akutte og kroniske CNS sykdommer, inkluderende epilepsi, hjerneslag og Alzheimers sykdom. Hovedmediator til eksitotoksisk skade er kalsium (Ca2+), som under normale ...
 • Strandbakke, Ragnar (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
  Sammendrag Denne oppgaven beskriver arbeidet med å karakterisere høytemperaturegenskapene til Ca12Al14O33, også kalt Mayenitt, 12CaO•7Al2O3 eller bare C12A7. Det er rapportert at Mayenitt inneholder hydridioner etter ...
 • Lindeberg, Mona Mari (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
  Det humane genet WWOX har blitt identifisert av flere uavhengige forskningsgrupper i forbindelse med studier av strukturelle abnormaliteter av kromosom 16q i ulike krefttyper. Dette genet er lokalisert innenfor kromosom ...
 • Skre, Dagfinn; Brink, Stefan; Stylegar, Frans-Arne; Pilø, Lars; Pedersen, Unn; Sørensen, Rolf; Henningsmoen, Kari E.; Høeg, Helge I.; Stabell, Bjørg; Bukholm, Kristine M.; Bonde, Niels; Barrett, James; Hall, Allan; Johnstone, Cluny; Kenward, Harry; O’Connor, Terry; Ashby, Steve; Milek, Karen B.; French, Charles A. I. (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2007)
  In this, the first of six volumes, the main results of the excavations which the University of Oslo carried out at Kaupang 1998–2003 are presented. A completely new picture is put forward of the port that Ohthere (Óttarr) ...
 • Mulac, Alma (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
  Hensikt: Det er manglende kunnskap om kliniske farmasøyters erfaringer i tverrprofesjonelt samarbeid. Hensikten med denne studien var derfor å utforske hvilke utfordringer og barrierer kliniske farmasøyter har erfart i ...
 • Nordstrand, Nina Helen (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
  DNA polymeraser er av fundamental betydning for levende organismer, ettersom de spiller en avgjørende rolle i replikasjon og reparasjon av DNA. I de siste årene er de blitt viktige genteknologiske verktøy, og varmestabile ...
 • Halsne, Ruth (Master thesis / Hovedoppgave, 2004)
  In order to assess the biological role of the flap endonuclease 1 (Fen1), RNA interference (RNAi) was chosen as a method for FEN1 down-regulation in this study. Knock down of FEN1 was achieved both in stable transfected ...
 • Houman, Arezo (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
  Hensikt Interaksjonsdatabasen APRIORI ble implementert i apotekenes resepthåndteringssystem (FarmaPro) i 2008/09. Behandling med metoprolol i kombinasjon med potente/moderate CYP2D6-hemmere kan føre til kraftig økning i ...
 • Ripel, Øyvind (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  I Synthetic Aperture Radar (SAR) satellittbilder over sjø opptrer to typer prosesseringsfeil som gir artefakter i bildene: scallop og gain-shift. Scallop gir hyppige horisontale striper i bildene. Gain-shift gir noen få ...
 • Olsen, Roger Werner (Master thesis / Hovedoppgave, 2001)
  The ever increasing access to computers with multimedia and good communication facilities calls for better and more complex services. Distance education, video conferences and distributed medical treatment shows that ...
 • Brænden, Roar (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Airborne photography are used to map zones of potential aquatic vegetation. This is done by statistical classification using different approaches. We use five classes representing different vegetation and landscape zones, ...
 • Kvaløy, Heidi (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
  Sammendrag Transkripsjonsfaktorer har en viktig rolle i normale cellefunksjoner, men har også vist seg å være involvert i kreftutvikling. Transkripsjonsfaktoren c-Myb spiller en betydelig rolle i hematopoiesen hvor den ...
 • Normann, Geir (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
  Mange unge mennesker opplever museumsbesøk som kjedelige. Utstillingene er ofte uten noen form for brukerinteraksjon og er på den måten lite underholdende. Dette er ikke tilfellet for det interaktive Vitensenteret som ...
 • Gulliksen, Tor H. (Research report / Forskningsrapport, 1972)
 • Myhrer, Marte Kristine (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
  Bakgrunn: ABC-transportøren P-glykoprotein (P-gp) er et ATP-avhengig transportprotein lokalisert i en rekke vev, blant annet lymfocytter. Det er vist at P-gp er oppregulert i lymfocytter ved enkelte sykdomstilstander, som ...
 • Rustad, Simen (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  In this thesis, we consider the L^2-Betti numbers associated to algebras and equivalence relations. For algebras, we expand upon the motivation between Connes and Shlyakhtenko's definition of L^2-Betti numbers of tracial ...
 • Johannessen, Rikke Færøvik (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
  Magma transport in volcanic plumbing systems induces surface deformation, which can be monitored by geodetic techniques, such as GPS and InSAR. These geode- tic signals are commonly analyzed through geodetic models in order ...
 • Olsen, Nina Risnes (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  Over the past decades the population of red deer, Cervus elaphus, along the south-west coast of Norway have increased 10 fold in density as evidenced from the harvest statistics. At the same time the abundance of Ixodes ...