Now showing items 5486-5505 of 11636

 • Agra, Agostinho; Dahl, Geir; Haufmann, Torkel Andreas; Pinheiro, Sofia (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  We consider the problem of finding a maximum k-regular induced subgraph of a graph G. Theoretical results are established to compare upper bounds obtained from different techniques, including bounds from quadratic programming, ...
 • Dundas, Bjørn Ian; Jahren, Bjørn (Research report / Forskningsrapport, 1991)
 • Jahren, Bjørn (Research report / Forskningsrapport, 1993)
 • Iliev, Atanas; Ranestad, Kristian (Research report / Forskningsrapport, 1998)
 • Odberg, Thomas (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
  I denne oppgaven ble kalibrerings funksjonene i Photomodeler og Nlhbunt vurdert for bruk innenfor nærfotogrammetriske formål på Universitetet i Oslo. Universitetet i Oslo disponerer et digitalt Canon kamera og et analogt ...
 • Cederkvist, Henrik Rene (Master thesis / Hovedoppgave, 2001)
  Thesis is based on three different aspects of Kalman filtering. >Kalman filters for navigation. Investigate the difference between a Extended Kalman Filter and a Linearized Kalman Filter with feedback. And show how ...
 • Engen, Simen Tvedt (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
  Kamerabasert navigasjon er en metode for å estimere posisjon og orientering til en plattform ved hjelp av informasjon fra optiske kamerabilder. Det kan være aktuelt i flere situasjoner. Eksempler på dette kan være der det ...
 • Bjerknes, Kari Christiane (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
  Målet med denne oppgaven var å videreutvikle og optimalisere en LC-MS/MS metode for analyse av blodprøver, inaktivert av etanol, inneholdende den relativt stabile metabolitten av bradykinin; BK 1-5. Metoden baserer seg på ...
 • Rusten, Jon (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  Det ble utviklet en LC-MS-metode for biomarkøren hypokretin-1 for narkolepsi. Man ønsket å detektere lave konsentrasjoner av peptidet i cerebrospinalvæske (< 110 pg/mL). Metoden ble utviklet ved hjelp av standarder i vandige ...
 • Larsen, Astri Ek (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
  More and more evidence in criminal proceedings are digital and an increasing amount of evidence is being gathered during crime investigation in Norway. The prosecuting authority’s obligation to present information about ...
 • Fosskaug, Kristiane (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
  Legemidlet paracetamol er førstevalget ved behov mot smerter og febernedsettelse hos barn og gravide. Administrering av legemidler i et svangerskap kan medføre en risiko for å forstyrre fosterets utvikling, hvor særlig ...
 • Hamdahl, Steinar (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
  In this paper I'm presenting a novel way of training neural networks. It will show how to use data from online communities together with folksonomies and, if needed, taxonomies. Through presented research and simple example ...
 • Fjellbo, Rune Vegard Skullerud; Rognes, John (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2015)
  The canonical map from the Kan subdivision of a product of finite simplicial sets to the product of the Kan subdivisions is a simple map, in the sense that its geometric realization has contractible point inverses. First ...
 • Strand, Kristian Røsting (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
  Nordre Rena er gjennom de siste hundre åra utsatt for betydelige inngrep. Dette omfattet bl.a. erosjonssikring, forbygning, senkning, utretting og kanalisering. Målet i denne oppgava er å finne ut om elva er i likevekt, ...
 • Acharya, Shreyasi; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, G.; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Richter, Matthias Rudolph; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; Alba, José Luis Bazo; De Albuquerque, Danilo Silva; ALICE, Collaboration (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  We present the results of three-dimensional femtoscopic analyses for charged and neutral kaons recorded by ALICE in Pb-Pb collisions at √ s NN = 2.76 TeV. Femtoscopy is used to measure the space-time characteristics of ...
 • Næss, Fredrik (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  Denne oppgaven omhandler sammenføyninger av åpne tverrsnitt ved bruk av skrueforbindelser. Det er veldig viktig at skrudde sammenføyninger har en hensiktsmessig utforming, og at kapasiteten dimensjoneres “riktig” etter ...
 • Sagen, Audun (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  Denne oppgaven omhandler kapasitetsberegning av skruer i gjenget blindhull. For skrueforbindelser er det viktig at kapasiteten beregnes i henhold til gjeldende nasjonalt regelverk. For denne type forbindelser inneholder ...
 • Domazet, Andrea (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Eksitotoksisitet bidrar til nevronal degenerasjon i mange akutte og kroniske CNS sykdommer, inkluderende epilepsi, hjerneslag og Alzheimers sykdom. Hovedmediator til eksitotoksisk skade er kalsium (Ca2+), som under normale ...
 • Huse, Morten (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
  En høyytelse fastoksidbrenselcelle (LSCF|YDC|YSZ|NiYSZ) ble karakterisert i en kommersiell målecelle (ProboStat™). Det ble brukt et to-elektrode måleoppsett for elektrokjemisk impedansspektroskopi (EIS) og strøm-speningsmålinger, ...
 • Lystad, Alf Håkon (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  Eskilds gruppe har vist at hNCU-G1 kan fungere som en ligandavhengig koaktivator for kjernereseptorer in vitro. Denne masteroppgaven bruker fluorescenskonfokalmikroskopi til videre å undersøke interaksjonen mellom hNCU-G1 ...