Now showing items 1-20 of 20069

 • Gravendyck, Julia; Bachelier, Julien B.; Kürschner, Wolfram Michael; Herendeen, Patrick S. (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
 • Normann, Dag; Wainer, Stan S. (Research report, 1978)
 • Awais, Mohammad (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  Pakistan agricultural research council (PARC) has a unique collection of information about medicinal plants of Pakistan at its website. These are the plants which have traditionally being used, since long time, in the ...
 • Brigic, Ines (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
  Hensikt: Denne oppgaven har som formål å vurdere den vitenskapelige litteratur som er tilgjengelig på 10 planter fra Nordals Burma- herbarium, for om mulig å verifisere den tradisjonelle medisinske bruken av plantene. Metode: ...
 • Khuong, Cuong Michael Gia (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
  I denne masteroppgaven finner leseren en beskrivelse om ti burmesiske planter basert på eksisterende vitenskapelig litteratur med hovedfokus på plantenes farmakologiske profil. De biologiske effektene som studiene viser ...
 • Mashayekh, Taraneh (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
  I denne litteratur oppgaven er 10 utvalgte medisinplanter fra Burma samlingen undersøkt. Burma-samlingen ble laget av Arnold Nordal i 1957-1961. Hensikt med denne oppgaven er å lære systematisk litteratursøk, samle ...
 • Nguyen, Hoai van (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  Sammendrag Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke om tradisjonell bruk av utvalgte medisinplanter fra Burma har vitenskapelig støtte. I tillegg ble interessante studier på biologiske/farmakologiske effekter av ...
 • Khorramhonarnama, Mina (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  Denne masteroppgaven har gått ut på å foreta litteratursøk over 10 utvalgte medisinplanter som professor Arnold Nordal samlet inn i Burma i tidsperioden 1957-1961. Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke om de ...
 • Soltanpanah, Rounak (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
  Denne masteroppgaven har som formål å foreta litteratursøk over 10 utvalgte medisinplanter fra Burma (Myanmar) som professor Arnold Nordal samlet inn i perioden 1957-1961. Hensikten med denne oppgaven er å bruke systematisk ...
 • Skorstad, Pamela (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
 • Khan, Saima Andaleeb (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Burma-samling består av 441 planter som ble samlet inn i 1957-1961 av professor Arnold Nordal. Hensikten med denne masteroppgaven er å foreta litteratur søk over 10 utvalgte medisinplanter fra denne samlingen og undersøke ...
 • Rekkedal, Berit (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
 • Kabiri, Mona (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
  Denne masteroppgaven har som formål å foreta litteratursøk over 10 utvalgte medisinplanter fra Burma som profosser Arnold Nordal samlet inn i 1957-1961. Det undersøkes hvilke vitenskapelige studier som er utført på plantene ...
 • Abdollahi, Samira (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Hensikten med denne masteroppgaven er å foreta litteratursøk over 10 utvalgte medisinplanter fra Burma for å undersøke hvilke vitenskapelige studier er utført på plantene og kunne trekke konklusjoner med hensyn til om det ...
 • van, Tinh Ho (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
  Hensikten med denne oppgaven er å vurdere tilgjengelig vitenskapelig litteratur for 10 medisinplanter hentet fra et herbarium fra Burma, utarbeidet av professor Arnold Nordal i perioden 1957-1961. Ut fra funnet litteratur ...
 • Noreen, Aqsa (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
  Sammendrag Denne masteroppgaven har som formål å vurdere tilgjengelig vitenskapelig litteratur for 10 medisinplanter hentet fra et herbarium fra Burma, utarbeidet av professor Arnold Nordal i perioden 1957-1961. Det skal ...
 • Nordahl-Rajpoot, Faizah Ahmad (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
 • Kabiri, Neda (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
  I denne litteraturoppgaven er 10 utvalgte medisinplanter som brukes i tradisjonell medisin i Mali undersøkt. Hensikten med denne oppgaven er å lære systematisk litteratursøk, samle opplysninger om tradisjonell bruk av ...
 • Tran, Tam Thi (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Målet med denne oppgaven er å oppdatere 10 utvalgte planter fra Nordals herbarium, og ut fra funnet litteratur se om det er sammenheng med tradisjonell bruk av disse plantene og tilgjengelig vitenskapelige studier. Følgende ...
 • Fossum, Tove (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  Denne oppgaven føyer seg inn i rekken av andre oppgaver fra Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, som har dreid seg om å finne informasjon om farmakologisk effekt og fytokjemiske bestanddeler i for oss mye ukjente ...